نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

عکسهای ساواک از حجت الاسلام شجونی و حجت الاسلام فلسفی در حال هم آغوشی با زنان روسپی
(دو تن از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی)
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
حجت الاسلام شجونی و زن روسپی
shojuni1
shojuni2
shojuni3
حجت الاسلام فلسفی و زن روسپی
falsafi1
falsafi2
falsafi3

هیچ نظری موجود نیست: