نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

نجات جان دو نفر اعدامی بعد از حلق آویز شدن توسط مردم

نجات جان دو نفر اعدامی بعد از حلق آویز شدن توسط مردم
نجات جان دو نفر اعدامی بعد از حلق آویز شدن توسط مردم

نجات جان دو نفر اعدامی بعد از حلق آویز شدن توسط مردم


دو نفر از هموطنان که در سیرجان به دار آویخته شدند توسط مردم خشمگین نجات پیدا کردند. مردم سیرجان بعد از حلق آویز کردن دو جوان به سمت ماشین نیروهای حکومتی هجوم آورده و اقدام به پرتاب سنگ به سمت مامورین کردند. در این هنگام تعدادی از مردم حاضر در محل به سمت طناب دار شتافتند و با کمک هم اقدام به پایین آوردن دو جوان اعدامی کردند.
ماموران نیروی انتظامی برای جلوگیری از این اقدام مردم شروع به شلیک هوایی کردند و یک نفر از جمعیت مجروح شد اما موفق به جلوگیری ازنجات جان محکومین نشدند. شایان ذکر است که این دو جوان هنگامی که طناب برگردنشان انداخته می شد فریاد می زدند ما کسی را نکشته ایم.

هیچ نظری موجود نیست: