نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

محمد سیف زاده با تشریح قانون مجازات اسلامی گفت، ما از اهداف شارع مقدس اس...

هیچ نظری موجود نیست: