نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

فراخوان مهدی خزعلی برای راهپیمایی سکوت با شاخه گل در دست در صبح روز دانش...

هیچ نظری موجود نیست: