نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۵, جمعه

شکنجه و تحقیر سلیمان پیروتی با لقب دادن وی به داعشی
 جمعه, ۵ام آذر, ۱۳۹۵
333
نگام، حقوق بشر – طی روز های گذشته، مامورین زندان رجایی شهر ضمن تحقیر کردن یک زندانی سنی مذهب، وی را مورد ضرب شتم و شکنجه قرار داده اند.
سلیمان پیروتی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر، روز دوشنبه اول آذر ماه، بدلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان رجایی شهر کرج اعزام شد. مامورین اعزام ضمن بستن دست و پای این زندانی به تخت، تحت این عنوان که این زندانی داعشی است، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به وی آب دهان انداختند. این درحالی است که سلیمان پیروتی به دلیل وخامت حال، توانایی صحبت کردن و تکان دادن هیچ یک از اعضای بدنش را نداشته و دست و پایش به تخت زنجیر بوده است.
گفتنی است که این زندانی به مدت ۲۴ ساعت از استفاده از دارو و سرویس بهداشتی محروم بوده و سرانجام با در خواست خود به زندان بازگردانده شده است.
سلیمان پیروتی متاهل و دارای سه فرزند از سال ۹۴ با حکم ۵ سال حبس در زندان رجایی شهر نگهداری می شد.

هیچ نظری موجود نیست: