نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

beeu12-copyMehmet Genç is a Turkish travel photographer who goes by the name of Rotasiz Seyyah (roughly translated as "nomad without a route"). His pictures are stunning but one project in particular will really put a smile on your face

. beeu11 He calls it "You Are So Beautiful" and the idea is simple. Genç tells the people he meets on his travels that they're beautiful and then captures their responses on film.

هیچ نظری موجود نیست: