نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبهطرح۱۱هزار سوال ضدفساد ازمسئولان/۴۰درصد دستگاههاناقص پاسخ داده‌اند


دبیرمرجع کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: ۴۰درصد دستگاه‌ها پاسخگویی ناقصی به سئوالات ضدفساد داشته‌اند و این روند منجر به رای ناصحیح کنوانسیون مبارزه با فساد می‌شود که این رویه باید اصلاح شود..


اختلاس یکی از فسادهای عظیم در کشور است، در گذشته شاهد فساد ۳هزار میلیاردی بود اما اخیرا رقم های مطرح می شود که به نظر می رسد هنوز روزنه های اختلاس در کشور باز است، کنوانسیون مبارزه با فساد، چه راهکار اجرایی برای مقابله با اختلاس ها در کشور دارد؟
به لحاظ تئوریک، ابزارسازی و علم دنیا، کنوانسیون مبارزه با فساد برای تمامی این مسائل پیشنهاداتی و پیش بینی هایی دارد. مدیریت منابع عمومی دولت، شفاف سازی، ارتقاء و پاسخگویی و اداره مناسب بیت المال تنها بخشی از موضوعاتی است که کنوانسیون برای آن برنامه دارد بااین حال متاسفانه اگرچه کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور، پشتوانه قانونی دارد اما هنوز به شکل کامل در کشور اجرایی نشده است و این در حالی است که اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد برابر با پیشگیری از فساد است.

کنوانسیون مبارزه با فساد که قانون داخلی هست، ۹۶بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور ما موظف به اجرای این بندها است. بیش از ۹۸ نهاد و دستگاه به شکل غیرمستقیم چک لیست های ضد فساد را پر می کنند و به طوری کلی ۱۱ هزار و ۹۷ سوال در مورد فساد و اقدامات ضد فساد از ۱۰۸ دستگاه پرسیده می شودکنوانسیون مبارزه با فساد که قانون داخلی هست، ۹۶بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور ما موظف به اجرای این بندها است. بیش از ۹۸ نهاد و دستگاه به شکل غیرمستقیم چک لیست های ضد فساد را پر می کنند و به طوری کلی ۱۱ هزار و ۹۷ سوال در مورد فساد و اقدامات ضد فساد از ۱۰۸ دستگاه پرسیده می شود.
در رابطه با فصل ۵ کنوانسیون که مربوط به اعاده اموال مسروقه هست، از ۱۰ دستگاه از جمله دادستانی کل، پلیس اینترپل و گمرک سوالاتی مطرح هست.
این چک لیست ها و خوداظهاری های ضد فساد، استاندارد است؟
سوالات از سوی سازمان جهانی ارائه شده است و بر همین اساس سوالات داخلی نیست بلکه این صد سوال ترجمه دقیق همان سوالاتی است که براساس استانداردهای جهانی طراحی شده اند. بعد از تکمیل، چک لیست ها در صورت لزوم بازبینی می شوند و بازرسان دو کشور دیگر اقدام به بررسی این لیست ها و خوداظهاری ها می کنند بنابراین رویه کاملا استاندارد و جهانی است.
این خوداظهاری ها هم به جلسه هیئت دولت و هم در جلسه مسئولان عالی قضایی بارها مطرح شده است.
از ۱۰۸ دستگاه مربوطه، ۶۰ درصد دستگاه ها به سوالات پاسخ دادند و مابقی دستگاه ها پاسخگویی ناقصی داشتند و قرار است در این هفته  با مسئولان این نهادها جلسه ای داشته باشیمتاکنون چه دستگاه هایی با این خوداظهاری های ضد فساد مخالفت کردند؟
از ۱۰۸ دستگاه مربوطه، ۶۰ درصد دستگاه ها به سوالات پاسخ دادند و مابقی دستگاه ها پاسخگویی ناقصی داشتند و قرار است در این هفته  با مسئولان این نهادها جلسه ای داشته باشیم.

هیچ نظری موجود نیست: