نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

بیزارم از دین شما نفرین به آیین شما، از پینه پیشانی و دلهای سنگین شما

00:45
07:53
عزاداری در یزد،هیئت شیخداد:
ای کوفیان ای بی وفا
امروز ماییم و شما
افتاده در غرقاب خون
تا خود چه داند اشنا
بیزارم از دین شما
نفرین به ایین شما
از پینه پیشانی و دلهای سنگین شما
دلهای سنگین شما
این سرخشان این جا کجاست؟
اینجا که خاکش اشناست
این سرزمین کربلاست
این وادی عشق وبلاست
ایینه های روبرو
سرمست از راز مگو
شور نیستان در گلو

شیران مست نینوا
شیران سرخ ای نینوا
این کیست این؟ این کیست این؟
این یوسف ثانی است این
این مرد ربانی است این
بنشین به زانوی ادب
عباس باشد تشنه لب
مست جنون گرم طلب
دریای طوفانیست این
ای کارون دل می رود
منزل به منزل می رود
لیلی به محمل می رود
ای خیل مجنون الصلاة
ای شهر بی آیین شده
ای مردم نفرین شده
دی عالمی بی دین شده
از عهد ننگین شما
میر دلاور مست تو
جان برادر دست تو
ساقیﷺ کوثر نسل تو
فاتح خیبر مست تو

مستی حیدر آمده
ماه تماشا آمده
مستی دل ها آمده
ساقی دل ها آمده
نور امیدم ماه رشیدم سرو شهیدم
همه هست از هست تو
همه هست از هست تو
میر دلاور، جان برادر
ساقی کوثر، فاتح خیبر
فاتح خیبر مست تو
میر دلاور مست تو
جان برادر دست تو
ساقی کوثر نسل تو
فاتح خیبر مست تو
من صدای غربتم
من کوہ صبرم،زینبم
من زینبم من زینبم
ای من شکوہ باورم
من ذوالفقار حیدرمؑ
در شهر شما گم است تنهایی من
بازیچه ی مردم است تنهایی من
در شهر شما غریبه ام ای مردم
در موج صدا گم است تنهایی من

هیچ نظری موجود نیست: