نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

دانلود «مجموعهٔ کامل تاریخ طبری»
تالیف» محمد بن جریر طبری»
تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک معروف به تاریخ طبری کتابی است به زبان عربی که توسط محمد بن جریر طبری تاریخ‌نگار و محقق مسلمان ایرانی در اواخر سده سوم پس از هجرت به رشته تحریر درآمده‌است. طبری این کتاب را پس از پایان تفسیر قرآنش تألیف نمود. این کتاب، تاریخ را از زمان خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پیامبران و پادشاهان قدیمی می‌پردازد. در بخش بعدی کتاب طبری به نقل تاریخ پادشاهان ساسانی می‌پردازد، و از آنجا به نقل زندگی پیامبر اسلام، محمد می‌پردازد. در این کتاب وقایع پس از شروع تاریخ اسلامی (مقارن با هجرت به مدینه) به ترتیب سال تنظیم شده و تا سال ۲۹۳ هجری شمسی را در بر می‌گیرد.
تاریخ طبری دارای ۱۶ جلد و مرجع عمده تاریخ ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب مأخذ عمده تمام کسانی واقع شده‌است که بعد از طبری به تألیف تاریخ اسلام اهتمام ورزیده‌اند.
برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.

دانلود به صورت یکجا از سرور 2shared
دانلود در ۵ قسمت از سرور MediaFire

دانلود با لینک مستقیم » جلد اول «
دانلود با لینک مستقیم » جلد دوم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد سوم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد چهارم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد پنجم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد ششم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد هفتم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد هشتم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد نهم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد دهم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد یازدهم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد دوازدهم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد سیزدهم »
دانلود با لینک مستقیم » جلد چهاردهم «
دانلود با لینک مستقیم » جلد پانزدهم «
دانلود با لینک مسقیم » جلد شانزدهم » (دنبال تاریخ طبری تالیف عریب بن سعد قرطبی)
دانلود با لینک مستقیم » جلد هفدهم » (احوال و آثار محمد بن جریر طبری تالیف علی‌ اکبر شهابی)

هیچ نظری موجود نیست: