نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۲, دوشنبه

رئیس محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه شهرداری پررنگ‌ترین نقش را در بروز آلودگی‌های زیست محیطی تهران دارد،

رئیس محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه شهرداری پررنگ‌ترین نقش را در بروز آلودگی‌های زیست محیطی تهران دارد، گفت: متاسفانه باغ‌های شهری و خیلی از اماکن فضای سبز و درختان شهر فدای ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌ها شده است.
محمدحسین بازگیر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با نقش شهرداری در آلودگی‌ها و تخریب‌های زیست‌محیطی شهر تهران گفت: شهرداری مدیریت شهر را بر عهده دارد و بر اساس قانون وظایفی دارد که این وظایف شامل مواردی همچون حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری تا معماری مبتنی بر رعایت مسائل زیست محیطی را شامل می‌شود، علاوه بر آن بحث ترافیک، جلوگیری از آلودگی آب‌های جاری، ساماندهی فاضلاب‌های سطح شهر، مدیریت پسماند و... همه جزو تکالیف و وظایف شهرداری‌است.
وی ادامه داد: بنابراین شهرداری موثر‌ترین دستگاه و مجموعه‌ای است که می‌تواند به حفظ محیط زیست شهر کمک کند که شرط آن لحاظ کردن مسائل زیست محیطی در همه فعالیت‌ها است. برای نمونه در حوزه فضای سبز نگاه شهرداری باید نگاه مبتنی بر حفظ و توسعه باشد و اولویت دیگری نباید جایگزین فضاهای سبزی، باغات شهری و درختان شود و هیچ جا اجازه تغییر کاربری یا اجازه تخریب باغات یا قطع و آسیب رساندن داده نشود

هیچ نظری موجود نیست: