نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

عکس هایی دیده نشده از سرزمین کودتای ۱۹۵۳ که توسط دکتر ویلیام آرتور کرام، مسئول فرهنگی سابق سفارت آمریکا در پایتخت گرفته شده است را منتشر میکند. کودتایی که توسط سیا و سازمان جاسوسی انگلیس برای حفظ منافع غرب صورت گرفت دولت نخست وزیر محمد مصدق را که بطور دموکراتیک انتخاب شده بود سرنگون ساخت و حکومت شاه را تا انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ تحکیم نمود. سازمان سیا در سال ۲۰۱۳ بطور علنی پذیرفت که پشت کودتا بوده اما انگلیس هنوز نقش خود را در این زمینه شفاف نکرده است.
k28-ba-tank
k28-dr-fatemi
k28-rai-giri
kudetaye-28-zahedi-va-khareji-ha
kudetaye-28-tazahorat-melli-ha
kudetaye-28-tazahorat-mardom
kudetaye-28-tazahorat-chomaghdaran
kudetaye-28-tajammo
kudetaye-28-shah-va-zahdei-poshte-u
kudetaye-28-shah-va-tokmanan
kudetaye-28-shah-va-kordha
kudetaye-28-sarbazan
kudetaye-28-sarbazan-jeloye-khaneh-kharab-shodeh
kudetaye-28-pain-keshidan-mojassameh
kudetaye-28-mordad-mossadegh-va
kudetaye-28-mashine-daghan-shodeh
kudetaye-28-keshidan-mojassameh-pain
kudetaye-28-eddehi-ruye-otobus
kudetaye-28-atash-zadane-maghazeh
kudetaye-28-afsar-sokhanrani-mikonad
kudetaye-28-afrad-ruye-tank

هیچ نظری موجود نیست: