نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

سبک جدید خودکشی اعتراضی - شهروند نوری اول اداره دارایی را آتش زد بعد خود را کشتآژانس ایران خبر 95/7/14:
شهروند نوری اول اداره دارایی را آتش زد بعد خود را کشت
 یک شهروند ساکن شهر نور در استان مازندران، پس از به آتش کشیدن اداره دارایی شهرستان نور، با بریدن رگ دستش خودکشی کرده است.

بنا به گزارش‌ها این شخص درگذشته است.

خبرگزاری حکومتی ایلنا می‌گوید که آتش‌سوزی اداره دارایی نور کنترل شده است.

مراجعات متوالی به اداره مالیاتی شهرستان و عدم پاسخگویی مناسب کارکنان اداره دارایی، دلیل این اقدام بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: