نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

تجمع لمپن ها ولات ها برای يک نوحه خوان مادرمرده !و اينان در تمامیباندهای فحشا و قاچاق مواد مخدر دست دارند!

تجمع  لمپن ها ولات ها برای يک نوحه خوان مادرمرده !و اينان در تمامیباندهای فحشا و قاچاق مواد مخدر دست دارند!

هیچ نظری موجود نیست: