نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

مراسم ختم:تجمع جلادان ملت ايران !

 تجمع جلادان ملت ايران !
 
عطاءالله صالحی  و همشیره محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور،
 

هیچ نظری موجود نیست: