نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اعلام جمع‌آوری ۶۵۰۰ معتاد در تهران گفت: ساختار اجتماعی به گونه‌ای است که آسیب‌سازی می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: