نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

 روستای مگسخانی در منطقه خورگام    مدرسه  ای با مساحت 10-12 متری ، که زمین آن در سال 93 توسط یک خیر اهدا شده است ...  خورگام تنها 8 خانوار دارد و "محمد طه"  و "سحر" تنها دو دانش آموز این مدرسه هستند که در پایه های سوم و ششم ابتدایی به تحصیل ادامه می دهند ... و اما هادی کاظمی سرباز معلمی است که 60 کیلومتر مسافت را با مسیری صعب العبور طی می کند تا این مدرسه را سر پا نگه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: