نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

ساری - تصاویر، رها کردن زباله در ساحل سرخرود محمود آباد در استان مازندران را نشان می دهد

ساری - تصاویر، رها کردن زباله  در ساحل سرخرود محمود آباد در استان مازندران را نشان می دهد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است.


هیچ نظری موجود نیست: