نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

آموزش کونگ فوتوآ در سینمای متروکه زابل

- زابل - سینمایی متروکه و قدیمی در مرکز شهر زابل، سال هاست به مکانی برای تمرین گروهی از رزمی کاران کونگ فوتوآ تبدیل شده است.اگر چه عدم شرایط مناسب تمرین مانع از حضور این ورزشکاران در سطح ملی شده، اما این نوجوانان مستعد و علاقمند با جدیت به تمرینات خود ادامه می دهند.*3*5*


هیچ نظری موجود نیست: