نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

اجرای حکم اعدام در استادیوم ورزشی نی‌ریز فارس در مقابل کودکان

اجرای حکم اعدام در استادیوم ورزشی نی‌ریز فارس در مقابل کودکان


هیچ نظری موجود نیست: