نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ خرداد ۳۰, یکشنبه

کمال الدین پیرموذن جنجال ها بر سر حقوق های نجومی را اقدامی طراحی شده از سوی دلواپسان عنوان کرد.


کمال الدین پیرموذن جنجال ها بر سر حقوق های نجومی را اقدامی 

طراحی شده از سوی دلواپسان عنوان کرد.

نماینده دوره نهم مجلس در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی 

«انتخاب» اظهار داشت: عجیب است که دلواپسان، احمدی نژادی
 
ها، پایداری ها و همه همفکران آنان هدر درفتن درآمد افسانه ای 

نفت و دادن حقوق های نجومی به مرتضوی ها و جهرمی ها را ندیدند و صدایشان درنیامد.
 
وی افزود: دولت احمدی نژاد قرار بود پول نفت را سر سفره مردم بیاورد، اما آن نفت و پول نفت را از روی سفره به جیب بابک زنجانی ها ریخت. او به نام عدالت زهر در کام ملت کرد. آقایان دلواپس آن زمان کجا بودند وقتی دولت گذشته فلاکت را برای ملت کلید زد. چرا آن را ندیدند؟
 
پیرموذن ادامه داد: با این جنجال سازی ها می خواهند انرژی را از 
دولت بگیرند و فرصت طلایی که در فضای پسابرجام بوجود آمده، از 
بین ببرند. اینها طی اقدامی طراحی شده قصد دارند دولت را در جامعه بی عرضه نشان داده و رای مردم را بی معنا جلوه دهند.
 
این نمانیده دوره نهم مجلس تاکید کرد: دولت باید شفاف سازی کند و شر دلواپسان را دفع کند. دولت یازدهم باید مطالبات واقعی ملت را در جهت افزایش سرمایه ارزشمند رشد اقتصادی و مقاوم سازی اقتصادی مصرف سازد. 
 
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نتیجه رای تهران و بیشتر شهرها، تردید نکنید که رئیس جمهور آتی آقای دکتر روحانی است. همه نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از 86 درصد ملت یار دولت و برجام هستند.
 
پیرموذن افزود: در واقع، احدی یارای رقابت انتخاباتی با دکتر روحانی را ندارد. همه اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل به جد پشت دکتر روحانی هستند. همین موضوع است که دلواپسان را نگران کرده و از الان در حال جوسازی هستند و قصد دارند انرژی دولت را بگیرند.
 
ووی با اشاره به ورود احمدی نژاد در عرصه انتخابات گفت: این موضوع را به فال نیک نمی گیریم، چراکه افکار عمومی با ایشان نیستند. افکار عمومی به جد با احمدی نژادی ها، تندروها و جریان رادیکال نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: