نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

دو روستای گوا و سلیمانی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک

دو روستای گوا و سلیمانی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک فاقد هرگونه امکانات اولیه، جاده، بهداشت و آب هستند که زندگی پردردی دارند. و در این دو روستا نشانی از صنعت و زندگی ماشینی وجود ندارد و رسیدن به این دو روستا با 5 ساعت پیاده روی امکان پذیر است که جمعیت هر دو روستا 54 نفر می باشد. این دو روستا در 110 کیلومتری بندر جاسک قرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: