نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ آذر ۸, یکشنبه

متن نامه خانم گوهر عشقی خطاب به برادران و خواهران بازداشت شده‌اش در برابر زندان اوین، به شرح زیر است:
خواهران و برادران دربندم؛
چند روزاز دستگیری شما گذشت و من نظاره‌گر امور آزادی شما بودم. امروز اما، سکوت بیشتر را به منزله خیانت به شما عزیزانی دیدم که همواره در کنارم بودید، پس امروز روز باز پس دادن محبت‌های شماست.
«اکرم نقابی» عزیز؛ شنیدم با همسرت بد رفتارى کردند تا شاید لمس کند که چگونه با فرزندتان رفتار نمودند و یا شاید می‌خواستند این‌گونه القا کنند که شما را نیز مانند فرزندتان مفقود خواهیم کرد.
عجب رسمی‌است، قرن‌هاست که در ایران پر از مهر و صفا رسم بر این بوده تا اگر کسی مصیبتی می‌دید، همه برای سرسلامتی پیش‌قدم می‌شدند، اما اینان برای سر به باد دادن مصیبت دیدگان پیش‌گام‌اند. شاید اگر اندکی باعقل سلیم به ماجرا نگاه می‌کردند، می‌دیدند آن‌چه را همگان می‌بینند کافی‌است سر کبک گونه خویش را از برف آلوده به خون فرزندان‌مان بیرون بیاورند تا ببینند سپیدی برف آنان آغشته به رنگ پیروزی فرزندان ماست. من را در کنار خود بنگر و هم‌درد خود. می‌دانم امروز سکوتت نه از بیم مآموران که برای نجات همسر دردمندت است.
مادرامیدعلی شناس؛ سیمین عیوض زاده، دوست خوبم وهم‌زبان روزهای دلتنگی
این جماعت آلوده به فساد و تباهی مهر مادری را نچشیده‌اند تا بدانند تو فقط به دنبال فرزند مظلومت راهی روزهای اعتراضی می‌شدی. وقتی انسانیت از میان رفت در این سال‌ها ما شاهد عریان شدن ادعاهای واعظان هستیم، گویی خاک گورستان بر منابر حق خواهی پاشیدند و سکوتی معنادار کشور را فرا گرفته. نیست مرجع مؤمنی که همراهی‌مان کند و داد ما را بستاند و مرحمی بر زخم دل پاره پاره ما گردد.
بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت
هم بر چراغ‌دان شما نیز بگذرد
زین کاروان‌سرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد
خواهران و برادران معنوی من!
شما نیز به تیر نادانی برخی از حکم‌رانان گرفتار شدید. بی‌شک نه تنها با این رفتارها سکوتی برقرار نمی‌گردد، بلکه این آتش زیر خاکستر شعله ورتر می‌شود، صبر کنید و روشنایی روز هویدا می‌شود و فجرپیروزی مردم نزدیک است.
بیش از دو روز بود از آن دگرکسان
بعد ازدو روز از آن شما نیز بگذرد
حال با صدایی رسا اعلام می‌کنم من نیز با شمایم و باکی از تهدیدات خود و دخترم ندارم، چرا که اگر قرار بود سکوت پیشه کنم، سال‌ها پیش می‌بایست هم‌چون مدعیان دین‌مداری مهر سکوت بر لبانم می‌زدم و خفت با ترس زیستن را می‌پذیرفتم، اما با دل غم‌بار و قلبی مجروح اعلام می‌کنم خودم و دخترم در راه دفاع از کیان خانواده‌ام، آماده پذیرش هر نوع برخورد هستیم و جان خویش را سال‌هاست در راه دفاع از خون پایمال شده فرزندم در دست گرفته‌ایم ودر پایان برای آخرین بار مراجع غیرحکومتی آیات اعظام وحید خراسانى، موسوى اردبیلى، صانعى، بیات زنجانى، شبیرى زنجانى و دیگرعلما را به استمداد می‌طلبم تا همراه و یاورما باشند، درغیراین‌صورت اگر به فردای محشری اعتقاد دارید، شکایت شما را به محضرخدا خواهم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: