نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ خرداد ۵, سه‌شنبه

Quand Israël impose la contracepti

Le ministère israélien de la Santé a admis avoir pratiqué des injections d'un agent contraceptif aux Juives falashas immigrées. À leur insu.

Quelque 200 immigrants arrivent à l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, en provenance d'Éthiopie.
Quelque 200 immigrants arrivent à l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, en provenance d'Éthiopie. © Levine / Sipa

هیچ نظری موجود نیست: