نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

ضریح و سنگ قبر جدید خمینی/

 فعالیت های ساختمانی در  خمینی در
 
جنوب تهران ادامه دارد.هیچ نظری موجود نیست: