نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ اسفند ۲۳, شنبه

کودک دژخیم در دولت اسلامی (داعش) یک بچه مدرسه ای از شهر تولوز در فرانسه است

کودک دژخیم در دولت اسلامی (داعش) یک بچه مدرسه ای از شهر تولوز در فرانسه است
isis, kid
در ویدئوی منتشر شده توسط دولت اسلامی (داعش) در روز سه شنبه،  کودکی را که در حال شلیک به جوان عرب اسرائیلی دیدیم، یک بچه مدرسه ای از شهر تولوز در فرانسه است. هم شاگردهای او در شهر تولوز تصویرش را شناسائی کردند.

دانش آموزان شهر تولوز با دیدن ویدئوی منتشر شده تصویر همشاگردی خود را تشخیص دادند که در حال شلیک به عرب اسرائیلی است.
دولت اسلامی در شامات روز سه شنبه ویدئوئی منتشر کرد که در آن پس بچه ای دوازده ساله پسر
 جوانی را که به عنوان مأمور موساد معرفی می کند به ضرب گلوله به قتل می رساند.
در کنار این پسر بچه فرد بالغی از گروه دولت اسلامی به زبان فرانسه یهودیان مقیم فرانسه را تهدید می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه AFP، بارزس آکادمی هوت گارون Haute-Garonne آقای ژک کایو Jacques Caillaut اعلام کرد : « در مورد شناسائی رسمی این شخص، هیچ چیزی نمی توانم به شما بگویم. بچه های کالج ووکلن Vauquelin هم شاگردی خود را تشخیص داده اند، ولی باید خیلی محتاط باشیم».
به گفتۀ او، این کودک از 14 مارس 2014 به کالج نیامده است. بازرس اعلام کرده است که شناسائی او در حال حاضر رسمیت ندارد. ویدئو در حال حاضر در دست بررسی کارشناسانه است.
لینک منبع :

هیچ نظری موجود نیست: