نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آذر ۲۶, چهارشنبه

4:53 / 5:01 Iran 16.12.2014 Protest outside Evin prison and support of Nasrin Sotodeh


Iran 16.12.2014 Protest outside Evin prison and support of Nasrin Sotodeh

هیچ نظری موجود نیست: