نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ تیر ۲۰, جمعه

تهران شهر بی هویتی شده است. لازم نیست خیلی به عقب برگشت. کمتر از سی سال قبل، در هر کوچه و گذر و محله ای ،سرپناه آدم‌های این شهر خانه های بزرگ و خوش ساختی بودند ،با آجرهای ساده یکدست، و

تهران شهر بی هویتی شده است. لازم نیست خیلی به عقب برگشت. کمتر از سی سال قبل، در هر کوچه و گذر و محله ای ،سرپناه آدم‌های این شهر خانه های بزرگ و خوش ساختی بودند ،با آجرهای ساده یکدست، و پنجره های چوبی بزرگ، بی هیچ تکلف و خودنمایی. ساده و صمیمی و دوست داشتنی. همین خانه هایی که این روزها رها شده اند و به نمای شهر مثلا مدرن، دهن کجی می کنند و اسمشان را گذاشته ایم بافت فرسوده. خانه های نیمه ویرانی که در هجوم ساختمان های بلند و یک شکل و غریبه ، روز به روز منزوی تر می شوند. تهران این روزها شهر پر آشوبی است که می میراند و نو میکند ، و بی هیچ هویتی ...
MOAZENZADEH-19.JPG
MOAZENZADEH-20.JPG
MOAZENZADEH-21.JPG
MOAZENZADEH-22.JPG
MOAZENZADEH-23.JPG
MOAZENZADEH-24.JPG
MOAZENZADEH-25.JPG
MOAZENZADEH-26.JPG
MOAZENZADEH-27.JPG
MOAZENZADEH-28.JPG
MOAZENZADEH-29.JPG
MOAZENZADEH-30.JPG
MOAZENZADEH-31.JPG
MOAZENZADEH-1.JPG
MOAZENZADEH-2.JPG
MOAZENZADEH-3.JPG
MOAZENZADEH-14.JPG
MOAZENZADEH-15.JPG
MOAZENZADEH-16.JPG
MOAZENZADEH-17.JPG
MOAZENZADEH-18.JPG
MOAZENZADEH-10.JPG
MOAZENZADEH-11.JPG
MOAZENZADEH-12.JPG
MOAZENZADEH-13.JPG
MOAZENZADEH-5.JPG
MOAZENZADEH-6.JPG
MOAZENZADEH-7.JPG
MOAZENZADEH-8.JPG
MOAZENZADEH-9.JPG
تعداد‌ نظرات (0)

هیچ نظری موجود نیست: