نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۱۶, جمعه

٭ دلواپسان امروز خشونت گستران بخصوص از دوره خاتمی بدین سو هستند

٭ دلواپسان امروز خشونت گستران بخصوص از دوره خاتمی بدین سو هستند

● به خوابگاه دانشگاه تهران حمله شبانه شد.
● در زندانها جنايات فراواني روي داد که  قتل زهرا كاظمي یکی از آنها بود.
● نمايندگان مجلس مورد حمله نيروهاي چماقدار تحت حمايت نيروهاي سپاه قرار گرفتند: سيد هادي خامنه‌اي و بهزاد نبوي و نماينده همدان و...
● حجاريان، عضو شوراي شهر تهران، در مقابل شورا ترور شد .
● به بهانه بد حجابي زنان و  دختران را مورد تعرض قرار دادند.
● نشريات به تعطيلي فله اي كشيده شدند.
● مديران مسئول و سر دبيران برخي نشريات و برخي نويسندگان و مخالفان به زندان‌هاي طولاني محكوم شدند .
● وب لاگ نويسان دستگير و به زندان محكوم شدند .
● به مردم كه مراسم چهارشنبه سوري را برگزار مي‌كردند حمله بردند .
● توريست ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند .
● نمايندگان مجلس به دليل فشارهاي بيروني دست به تحصن زدند .
● به بيت آيت الله منتظري حمله و خود او در خانه‌اش زندانی شد.
● و....

     يك نمونه از عمليات دلاوران و دلواپسان دوران خاتمي حمله به مراسم نماز جمعه آيت الله طاهري به نقل از كيانوش مظفري از عوامل چماقداري و انصار حزب الله:
 مظفری: من‌ كه‌ از اين‌ قضيه‌ خود 11 اسفند مطلع‌ شدم‌ و آمدم‌.
٭ پرسشگر: از چه‌ طريق‌؟
 مظفری: از طريق‌ تلفن‌، به‌ محل‌ كار تلفن‌ كردند.
٭ پرسشگر: دوستان‌ ديگر جلسه‌اي‌ داشتند؟
 مظفری: فكر مي‌كنم‌. به‌ نظرم‌. اما دقيقاً نمي‌دانم‌ كي‌ بود و چه‌ ساعتي‌، فكر مي‌كنم‌ شب‌ قبلش‌. من‌ همان‌ روز 11 اسفند مطلع‌ شدم‌.
٭ پرسشگر: آيا هيچوقت‌ سؤال‌ مي‌كرديد اشخاصي‌ مانند آقاي‌ الله‌كرم‌ كه‌ در رأس‌ شما هستند با چه‌ كساني‌ ارتباط‌ دارند يا خودشان‌ طرح‌ مي‌كردند كه‌ با چه‌ كساني‌ ارتباط‌ دارند؟
 مظفری: خير: اين‌ سؤال‌ طرح‌ نمي‌شد.
٭ پرسشگر: آقاي‌ مظفري‌ فكر مي‌كنم‌ انصار حزب‌‌الله‌ جلسات‌ زيادي‌ را بر هم‌ ريخته‌. فكر نمي‌كنيد، بازتاب‌ اين‌ مسأله‌ چه‌ بوده‌؟ آيا از اين‌ مسئله‌راضي‌ بوديد؟
 مظری: جلساتي‌ كه‌ به‌ هم‌ مي‌خورد، والله‌ تا همين‌ قضيه‌اي‌ كه‌ اخير اتفاق‌ افتاد و به‌ آن‌ اشاره‌ مي‌شود، پيش‌ خودمان‌ فكر مي‌كرديم‌ كار درستي‌انجام‌ داده‌ايم‌ و هيچ‌ فكري‌ هم‌ روش‌ نمي‌كرديم‌.
٭ پرسشگر: بازتابهاي‌ مردمي‌اش‌ را نگاه‌ نمي‌كرديد؟ بازتابهاي‌ مردمي‌اش‌ چطور بود؟
 مظفری:زياد اهميتي‌ به‌ اين‌ مسأله‌ داده‌ نمي‌شد، چون‌ احساس‌ مي‌كرديم‌ اداي‌ تكليف‌ كرده‌ايم‌.
٭ پرسشگر: آقاي‌ مظفري‌ پس‌ از جريان‌ 11 اسفند جريان‌ اصفهان‌ است‌. يك‌ گروه‌ از باند مهدي‌ هاشمي‌ حركاتي‌ را در نجف‌ آباد انجام‌ دادند.ظاهراً جلسه‌اي‌ چيزي‌ داشتيد كه‌ توي‌ آن‌ توجيه‌ شديد كه‌ برويد آنجا اقدام‌ كنيد؟ يك‌ چنين‌ چيزي‌ صحت‌ دارد براي‌ بچه‌هاي‌ انصارحزب‌ الله‌؟
 مظفری: بله‌.
٭ پرسشگر: چطور شد قضيه‌؟
 مظفری: براي‌ بازديد از غرفه‌ شلمچه‌ ما رفتيم‌ نمايشگاه‌ مطبوعات‌. رفتيم‌ آنجا. با بچه‌هاي‌ شلمچه‌ رفتيم‌ دفتر، آنجا آقاي‌ ده‌نمكي‌ انگار منتظربودند. بعد شروع‌ به‌ صحبت‌ كردند كه‌ بايد برويم‌ اصفهان‌. و اين‌ حرف‌ها. بعد رفتيم‌ دفتر دانشجویان حزب‌الله توي‌ منزل‌ حسين ‌الله‌كرم‌ که فرشاد ابراهیمی داشت حرف می‌زد درباره‌ اين‌ قضيه‌.
٭ پرسشگر: توي‌ آن‌ جلسه‌ چه‌ كساني‌ بودند؟
 مظفری: والله‌ اكثر بچه‌هاي‌ فعال‌ بودند.
٭ پرسشگر: چند نفر؟
 مظفری: چيزي‌ حدود 20 تا 30 نفر.
٭ پرسشگر:جلسه‌ گذاشتيد راجع‌ به‌ اصفهان‌؟
 مظفری: وقايعي‌ كه‌ در اصفهان‌ اتفاق‌ افتاده‌‌بود، راجع‌ به‌ باند مهدي‌ هاشمي‌ بود. يك‌ سري‌ اختلالات‌ در شهر ایجاد كرده‌ بودند. بعد از چند سال‌ و قضيه ‌منتظري‌ علم‌ شده‌‌بود و اين‌ حرفها. از اين‌ طرف‌ هم‌ صحبت‌ آقاي‌ طاهري‌ بود. امام‌ جمعه‌ شهر اصفهان‌ و موضع‌گيري‌هاي‌ ايشان‌ عليه‌ولايت‌ و نظام‌ و اين‌ حرفها که آن‌هم اختلالي ايجاد كرده‌ بود توي‌ نجف‌ آباد و داشت‌ دامنه‌اش‌ به‌ سمت‌ اصفهان‌ گسترش‌ پيدا مي‌كرد.
٭ پرسشگر: خوب‌ ببينيد مملكت‌ خودش‌ نيروي‌ اطلاعاتي‌ دارد، بسيجي‌ دارد، نيروي‌ انتظامي‌ دارد، چطور براي‌ بچه‌هاي‌ انصار حزب‌ الله‌ توجيه‌مي‌كردند كه‌ آقا ما سواي‌ تمام‌ قواي‌ مملكتيم‌ بايد اين‌ تشخيص‌ را بدهيم‌ و عمل‌ كنيم‌ بهش‌؟ بعد سازماندهي‌تان‌ به‌ چه‌ شكلي‌ بود؟ آيا خود انصار حزب‌ الله‌ تصميم‌ گرفته‌ بود برود؟ چقدر تعدادتان‌ بود؟
 مظفری: چيزي‌ كه‌ با اتوبوس‌ رفتند، چيزي‌ حدود 400 يا 500 نفر با اتوبوس‌ رفتند.
٭ پرسشگر: شما هم‌ با اتوبوس‌ رفتيد؟
 مظفری: نه‌؛ ما مانديم‌ براي‌ كار تهران‌ و بعد صبح‌ حسين‌ الله‌كرم‌ و دكتر توراني‌ و دو سه‌ تا از بچه‌هاي‌ ديگر، با هم‌ رفتيم‌.
٭ پرسشگر: بچه‌هايي‌ كه‌ با اتوبوس‌ رفتند شب‌ قبلش‌ كجا خوابيده‌اند؟ داخل‌ مسجد المهدي‌ اصفهان‌.
 مظفری: اصلاً آن‌ روز جمعه‌ قضيه‌ توي‌ اصفهان‌ بود. قضيه‌ راهپيمايي‌ بود، ما هدفمان‌ شركت‌ در راهپيمايي‌ بود. و اينكه‌ اگر مسأله‌اي‌ باشد بتوانيم‌ كاري‌ انجام‌ دهيم‌.
٭ پرسشگر: آقاي‌ مظفري‌ لطفاً موضع‌ انصار حزب‌الله‌، آقاي‌ الله‌كرم‌ و آقاي‌ توراني‌ و اعضاي‌ ديگر را راجع‌ به‌ شخص‌ آيت‌ الله‌ طاهري‌ بگوئيد؟نسبت‌ به‌ ايشان‌ چه‌ ديدگاهي‌ داشتيد؟
 مظفری: والله‌ ايشان‌ را يك‌ فرد مطرودو ملعون مي‌دانستند.
٭ پرسشگر: به‌ چه‌ دلايلي‌؟
 مظفری: با صحبت‌هايي‌ كه‌ مي‌شد صحبت‌هايي‌ كه‌ ايشان‌ راجع‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس‌ خبرگان‌ مي‌كردند و قضاياي‌ سياسي‌ كشور.
٭ پرسشگر:انصار حزب‌ الله‌ هميشه‌ مدعي‌ است‌ كه‌ ما نه‌ راست‌ هستيم‌ و نه‌ چپ‌ و اين‌ تقسيم‌بندي‌ را قبول‌ نداريم‌.
 مظفری: بله ما در خط‌ ولايت‌ هستيم‌.
و...
   در آن روزها، دلواپسان امروز و دلاوران آن‌چنان عرصه را بر حکومت خاتمي تنگ کردند كه از دست وي هيچكاري بر نمي‌آمد. البته او مي‌توانست با تاكيد بر دو لايحه ارسالي قدري نيروهاي ضد مردمي را به عقب نشيني وادار نمايد اما از آنجا كه حاميان وي در نهادهاي مختلف ضعيف و كم بودند به نتيجه نرسيد.
    آن دوران هشت ساله گذشت و شرايط براي بر سر كار آمدن حکومت هم نظر با خامنه‌اي فراهم شد كه از قبل برنامه ريزي شده بود. زيرا سيد علي خامنه‌اي به خوبي دريافته بود كه در هشت ساله رياست جمهوري محمود احمدي نژاد مي‌تواند از تمام سرمايه به دست آمده استفاده نمايد و دست به گسترش توان خود و نيروهاي تروريستي و جنگ طلب در كشورهاي ديگر بزند و با صدور سلاح و دلار گروههايي مانند حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامي و بكوحرام و جيش‌المهدي وحزب الله تركيه و حزب الله عراق و فاطميون افغانستان و جهاد اسلامي افغانستان و... و نيروهاي حاكم بر عراق و سوريه و سودان و نيجريه و سنگال و مالي وافريقاي جنوبي و لبنان  و...را قدرت ببخشد تا در روز مبادا از آن نيروها استفاده کند. مافیاهای نظامی مالی و حزب سیاسی مسلح نیز می‌خواستند دولت را به تصرف خود درآورند. اما ايراد كار خامنه‌اي و نيروهاي حامي‌اش اين بود كه مي‌پنداشتند تا آخر بر همان خط خواهند رفت و كسي ياراي مقابله با آنها را ندارد .
    با تشکیل حکومت احمدی نژاد، چماقداران دلاور و دلواپس! که خود را در کنار وی به قدرت رسیده می‌دانستند با صدور اطلاعیه‌ای غلاظ و شداد، برنامه‌های خود را علنی کردند. بخش‌هايي از اطلاعيه  حزب‌الله  بعد از بر سر كار آمدن حکومت محمود احمدي نژاد:
    «...استقرار دولت جديد و تكميل حلقه‌ي مفقوده در زنجیره‌ي انقلاب اسلامي قطعا پديده‌اي بسيار مبارك است و لااقل در تصحيح جهت‌گيري اصيل انقلاب گامي اساسي به شمار مي‌رود. اين تحول جديد كه دست عنايت حق در فرآيند تحقق آن به روشني نمودار است عرصه‌اي جديد از مسووليت و ايفاي نقش را فراروي انقلابيون قرار مي‌دهد و اهتمام جدي و تلاش و توان مضاعف مي‌طلبد...اين راهبرد در مقطع كنوني از تاريخ انقلاب، ساز و كارهاي ويژه‌ي تحقق خود را مي‌طلبد.
   ...صرف‌نظر از كج‌پنداري‌هاي كساني كه حاضر نبودند مبارزه با فقر و رفع تبعيض را در شعارهاي صوري خود نيز رعايت كنند، در دولت عدالت، مبارزه مستمر با اين دو پديده‌ي زشت و عزت‌شكن، دو راهكار اساسي براي وصول به هدفي برتر است، كه همانا تسهيل در اجراي دستورات ديني و حاكميت قوانين الهي در جامعه مي‌باشد. اصولا جامعه عزتمند همان جامعه‌اي است كه در آن، شرايط عبوديت و بندگي فراهم باشد و لاغير.
...مبارزه با عوامل معاند و مزاحم و علف‌هاي هرز در اجتماع، يگانه راه بقاي عزت و شرافت جامعه است وگرنه هيچ دستاوردي، از دستبرد كفار بي‌نشان و منافقان در امان نيست. هر چه جريان مومنان عزتمدار در جامعه پرصلابت‌تر ظاهر شود، توطئه و تقلاي جريان نفاق پيچيده‌تر مي‌شود و اگر چه در جدال هميشگي حق و باطل، جبهه حق هميشه پيروز ميدان است اما شرط آن بازشناسي دقيق نفاق و افشاي چهره‌هاي پر تزوير و رنگارنگ منافقان است تا مبادا در جبهه‌ي حق شكاف و رخنه‌اي ايجاد كنند.
    يكي از خيرات قهري دوران خاتمي فرصتي بود تا از رهگذر آن بازشناسي جريان‌هاي نفاق بي‌پرده و نقاب ممكن شده و در فرصت‌هاي پيش‌رو، پالايش زلال انقلاب از خس و خاشاك و آلودگي‌هاي نفاق ميسر شود. اينك همان زمان فرا رسيده است.
    انصار حزب‌الله معتقدند: جرياني كه به ويژه در شانزده ساله‌ي اخير به بهاي بي‌اعتقادي، پشت پا زدن و بلكه مبارزه و ستيز با اعتقادات اصيل ديني مردم، دفاع از راي و خواست مردم را بهانه و دستاويز كرده بود، هم اينك بي‌آبرو شده است. اكنون تمامي خواسته‌هاي ملت بر اعتقادات آنان منطبق است و مجلس و دولتي برآمده از آراي اعتقادي مردم در مصدر امور است. حاشا كه ديگر باره مومنان اجازه دهند تا تئوري‌هاي بي‌رمق و نخ‌نماي دموكراسي غربي و پنهان شده در پشت نقاب مردم مجددا مجال حمله و تركتازي يابند. جريان نفاق از اين پس با چه جراتي از مردم دم مي‌زنند؟ كدام مردم؟ همان مردمي كه آراي قاطع آنان افكار جريان مدعي دموكراسي دروغين و ارزش‌هاي كاذب آن را يكسره به زباله‌داني تاريخ فرستاد؟ اينك وقت آن رسيده تا در پناه هوشياري مردم و با دستان پر توان حزب الله، شرنگ تلخ ذلت و رسوايي به كام نفاق ريخته شود.
     ...ژورناليسم منافق، اين خنياگر عصر مدرنيته، از اين پس در ميان مردم جايگاهي ندارد. گذشت آن دوراني كه هر رانده و مانده‌اي بتواند به مدد ثروتي نامشروع و يا سرمايه‌اي دزديده شده از بيت‌المال مردم فقير و گرسنه و پروانه‌اي فراهم آمده از رانت‌هاي نامشروع قدرت و پنهان شدن در پشت نقاب فريبنده مردم‌گرايي ادعايي، بر عليه انقلاب «مسجد ضراري مدرن» ايجاد كند و از اين سنگر غصبي با دسيسه و نفاق، بر عليه ارزش‌هاي انقلاب و حاميان راستين آن بتازد. دستگاه قضايي در عمل به قوانين مصوب در بركندن اين علف‌هاي هرز چه حالت منتظره‌اي دارد؟ اگرچه تعلل هر يك از مبادي و دستگاه‌هاي ذيربط، رافع مسووليت امت حزب‌الله در عمل به تكليف نخواهد بود. جولان جريان گسترده و رنگارنگ نفاق و عناصر آن ديري است كه در عرصه‌ي فرهنگي فضا را غبارآلود كرده است. عرصه‌هاي كتاب و فيلم و سينما و تئاتر به شدت آلوده است. هنر براي هنر و يا همان هنر براي شيطان نيز مشغول تركتازي و هجمه و تمسخر باورهاي خون‌رنگ ملت است. حد توقف اين جولانگري‌ها كجاست؟ اگر فضاي ليبرال دموكراسي حاكم، مجوز تسامح و تساهل تا قعر اسفل السافلين را صادر كرده بود، چاره‌انديشي دولت جديد به عنوان نماينده‌ي خالص‌ترين باورهاي اعتقادي شهيد دادگان و ولي‌نعمتان انقلاب، چيست؟
    ... مشخصا طي هشت ساله گذشته تاكنون شبكه مخفي و مرموز نفاق با نابودي شاكله مديريت انقلابي در وزارت اطلاعات عملا راه را بر اجراي توطئه‌هاي براندازي جريان نفاق جديد همواره ساخت وعلاوه بر انواع دسيسه‌هاي پنهاني، تجري مستقيم و بي‌پرده به اركان نظام اسلامي و خطوط قرمز اسلام و امت حزب الله و قانون اساسي بدعتي فراگير شد.حقيرترين سركردگان مزدور و بي‌آبرو، ميدان داري كردند و بلعيدن استفراغ مسموم سازي‌هاي جاسوسي و راديو‌هاي بيگانه هنر روشنفكران شد. »

      4 سال از ماه عسل خامنه‌اي و احمدي نژاد گذشت و در بحبوحه انتخابات سال 88 خامنه‌اي با مشاوره سيد مجتبي دست به عمل زد و فرمان تقلب را صادر كرد. او مي‌پنداشت كه اگر اعتراضي صورت گيرد با گرفتن چند دانشجو و زدن چند تو گوشي به آنها مسئله حل خواهد شد ولي متوجه اين قضيه نبود كه با گذشت حدود سي سال از انقلاب ديگر مردم مانند گذشته براي او تره هم خورد نمي‌كنند. لذا مجبور شد نيروهاي سركوبگر سپاه و بسيج و نيروي انتظامي را وارد جنگ با مردم كند. هر چه از آغاز سركوب مي‌گذشت شرايط بدتر مي‌شد و جنايت بيشتر به گونه‌اي كه ديگر هيچ ديگي براي خامنه‌اي به جوش نمي‌آمد مگر از سوي همين دلواپسان دلاور! كه مراسم خالي بندي 9 دي را يوم الله! خواندند  و از همان سال به اين سو شديد‌ترين شيوه سركوبگرانه و امنيتي كردن جامعه را به وجود آوردند . و امروز، محمد علی جعفری، «فرمانده» سپاه می‌گوید ما بودیم که مانع درآمدن نام میر حسین موسوی از صندوق رأی شدیم  و رئیس جمهور گرداندن احمدی نژاد را مهندسی کردیم!
    ديري نگذشت كه شكاف ميان حاكميت روز به روز بيشتر شد و اكثر قريب به اتفاق روحانيون نزديك به خميني از خامنه‌اي دور شدند و او دلخوش به چند روحاني جوان و جنايتكاري شد كه همگي تحت تربيت او و مصباح يزدي قرار داشتند. از جمله، علي سعيدي و برادران طائب وعليرضا پناهيان و مصلحي و محسني اژه‌اي و روح الله حسينيان و اديب يزدي و نبويان و زارعان و نواب و رييسي و...و برخي مفتيان جنايتكار و فاسد مانند مصباح يزدي و محمد يزدي و احمد جنتي وعزيز الله خوشوقت و مهدوي كني و مير حجازي و محمدي گلپايگاني و  نيز تعدادي مداح مانند منصور ارضي و سعيد حداديان و برادران سيب سرخي و...
    او مي‌پنداشت با وجود اين افراد مي‌تواند به حكومت يكپارچه ادامه دهد. اما بحران اتمی که خود یکی از سه سازنده آن بود، فشارهاي داخلي و تحريم‌های غرب را ببارآورد. ابتدا قطعنامه‌ها و تحریم‌ها را ورق پاره مي‌خواندند. كار به جايي رسید كه حاكميت در افلاس مالي شديد قرار گرفت و واواک و دیگر دستگاههای اطلاعاتی به او گزارش کردند که عن قريب مسئله  فقر و بيكاري ملت را به واكنش خواهد كشاند و ممكن است كار به جايي برسد كه نتوان جلوي اعتراضات گسترده مردم را گرفت .
    درآمد ارزي به دست آمده از فروش هشت سال نفت به دليل غارتگري نيروهاي وابسته به بيت و سرداران قاچاقچي و غارتگر سپاه و نيروهاي وابسته به حکومت و چماقداران با سابقه از بين رفت و به دليل تحريم فروش نفت روز به روز خزانه دولت خالي‌تر و درآمد‌هاي بيت نيز كاهش يافت و خطر هر چه بيشتر خامنه‌اي را تهديد كرد. نيروهاي مفت خوار خارجي، حزب‌الله لبنان و سوريه و عراق و سودان و ... هم منتظر دلارهاي نفتي بودند كه ديگر به دست نمي‌آمد . علاوه بر آن «اصولگرایان» نیز گرفتار تفرقه و حمله به یکدیگر شدند.نيروهاي دلواپس و دلاور كنوني در سالهاي بعد از 88 نيز، دست از چماقداري و خيانت بر نداشتند و اين بار نيروهاي وابسته به خود را نيز  مورد حمله قرار دادند :
● حمله به سخنراني رييس مجلس، علي لاريجاني  در قم توسط شاگردان مصباح يزدي  و نيروهاي سپاه.
● حمله به سخنراني‌هاي خاتمي در حسينيه امام خميني .
● حمله به سخنراني سيد حسن خميني  در گورستان خميني .
● حمله به خانه مرجع تقليد يوسف صانعي .
● حمله به كلاس‌هاي درس شبيري زنجاني  و جوادي آملي .
● حمله و فحاشي به دختر هاشمي رفسنجاني و تظاهرات همراه با دشنام‌هاي ركيك در مقابل خانه هاشمي رفسنجاني .
● ترور خواهر زاده مير حسين موسوي  و حمله با چاقو به محمد سلامتي .
● حمله به تجمعات دانشجويي .
● دستگيري اعضاي خانواده هاشمي رفسنجاني و موسوي تبريزي و بهشتي و كروبي و سرداران باكري و همت  و...
● دستگيري نيروهاي سپاه پاسداران و جانبازان بعد از كودتاي سال 88.
● دستگيري برخي مقامات سابق حكومت بعد از كودتاي سال 88. همان كساني كه از بانيان خشونت و ترور و خيانت و جنايت و... بودند بهزاد نبوي و محسن ميردامادي و مصطفي تاج‌زاده  و...
● غير قانوني خواندن احزاب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و...
● و...
   تا جايي كه حتي به حکومت دست نشانده «امام زمان» هم رحم نكردند و در اواخر حکومت دوم احمدي نژاد، بر ضد وي و نيروهاي همراه او  دست به اقدام زدند:
● تظاهرات عليه حاميان رييس جمهور  احمدي نژاد .
● حمله به مراكز وابسته به ياران احمدي نژاد .
● دستگيري برخي از نزديكان و مشاوران احمدي نژاد .

هیچ نظری موجود نیست: