نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۱۶, جمعه

امام واقعن چه اعجوبه ای بود و دورانش چقدر طلایی بود ...


 امام واقعن چه اعجوبه ای بود و دورانش چقدر طلایی بود ...
هیچ نظری موجود نیست: