نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۱۴, چهارشنبه

محمود احمدی نژاد برای سخنرانی در شب سالگرد مرگ خمینی وارد مشهد شد.

استقبال سرد از "احمدی نژاد" در مشهد
 محمود احمدی نژاد  برای سخنرانی در شب سالگرد مرگ خمینی وارد مشهد شد.


هیچ نظری موجود نیست: