نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ خرداد ۱۴, چهارشنبه

خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: خوانندگی انگلیسی فرزاد فرزین با رقص دخترکان روسی و همنشینی پرچم جمهوری اسلامی با اسرائیل

هیچ نظری موجود نیست: