نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ بهمن ۱۶, چهارشنبه

روسیه آماده المپيک زمستانی!المپیک زمستانی 2014، المپیکی است که بین 7 فوریه تا 23 فوریه 2014 (18 بهمن تا 4 اسفند 92) در سوچی روسیه برگزار خواهد گردید.

هیچ نظری موجود نیست: