نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه


در لیست اسامی کسانی که نامه سرگشاده به فرانسوا اولاند را امضا کرده اند، نام افرادی که در حکومت جمهوری اسلامی مقام داشته اند (و دارند!) و تعدادی از اعضای رده بالای سازمان "فداییان خلق – اکثریت" و "حزب توده" به چشم میخورد. قابل ذکر است که دو تشکل نامبرده از بدو تاسیس جمهوری اسلامی همواره در کنار رژیم قرار داشته اند. اسامی تعدادی از امضاکنندگان نامه به اولاند:


بابک امیر خسروی (عضو سابق حزب توده و بنیانگذار حزب دمکراتیک مردم ایران)، علی پورنقوی (سازمان اکثریت)، حمیدرضا جلایی پور (فرماندار سابق نقده و مهاباد، معاون سابق استانداری کردستان)، سعید حجاریان (از دست اندرکاران سابق وزارت اطلاعات)، محسن حیدریان (عضو سابق حزب توده، عضو کنونی حزب دمکراتیک مردم ایران)، بهروز خلیق (سازمان اکثریت)، عیسی سحرخیز (از دست اندرکاران سابق وزارت ارشاد و دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مریم سطوت (سازمان اکثریت)، عباس عبدی (از رهبران سابق دانشجویان سابق حمله کننده به سفارت آمریکا و دست اندرکاران سابق دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری، دادستانی کل کشور و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری)، مهدی فتاپور (سازمان اکثریت)، فرهاد فرجاد (عضو سابق حزب توده و بنیانگذار حزب دمکراتیک مردم ایران)، علی قنبری (سازمان اکثریت)، بهزاد کریمی (سازمان اکثریت)، رجبعلی مزروعی (نماینده سابق مجلس جمهوری اسلامی و از دست اندرکاران سابق وزارت ارشاد و وزارت نیرو)، امیر ممبینی (سازمان اکثریت)، عطاالله مهاجرانی (وزیر سابق ارشاد)، علی اکبر موسوی خوئینی (نماینده سابق مجلس ج.ا.)، فرخ نگهدار (سازمان اکثریت)، حسن یوسفی اشکوری (نماینده سابق مجلس ج.ا.)


.

هیچ نظری موجود نیست: