نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آبان ۶, دوشنبه

شنود تلفن‌های ۳۵ تن از رهبران جهان توسط آژانس امنیت ملی آمریکا


شنود تلفن‌های ۳۵ تن از رهبران جهان توسط آژانس امنیت ملی آمریکا

روزنامه گاردین با تکیه بر سند تازه‌ای از افشاگری‌های ادوارد اسنودن مدعی شد که تلفن‌های دست‌کم ۳۵ تن از رهبران جهان از سوی آمریکا شنود شده است. این سند تازه می‌گوید که آژانس امنیت ملی آمریکا کارکنان عالی‌رتبه‌ی خود در کاخ سفید، پنتاگون یا وزارت امور خارجه را تشویق می‌کرده که شماره تلفن‌های خصوصی که از رهبران جهان یا معاونان و مشاوران آنان دارند، در اختیار ماموران آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دهند.

هیچ نظری موجود نیست: