نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

نامه هوتن کیان: در زندان تبریز, شدیدا تحت فشار از هر نوع آن قرار دارم

نامه هوتن کیان: در زندان تبریز, شدیدا تحت فشار از هر نوع آن قرار دارم

0فعالان در تبعید: هوتن جاوید کیان , وکیل زندانی محبوس در زندان تبریز ؛ طی نامه ای از فشارهای شدید ؛ پس از برنامه اخیر صدای امریکا در رابطه با وضعیتش ؛ خبر داد
وی در نامه ای که تصویری از آن در اختیار “کمپین صلح فعالان در تبعید” قرار گرفته است خطاب به یکی از آشنایان خود ( نام محفوظ ) نوشت:
” با آقای نقی محمودی , سریعا تماس گرفته و بفرمایید که به علت مصاحبه … در صدای امریکا و … به خصوص در مورخه 21 / 2 / 1392 به وقت ایران و …  در زندان تبریز, شدیدا تحت فشار از هر نوع آن, قرار گرفتم.”
گفتنی است ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” از انتشار جزئیات این نامه ؛ بنا بر درخواست آقای نقی محمودی وکیل این زندانی ؛ معذور میباشد.
هوتن کیان وکیل سکینه آشتیانی و نویسنده یک مقاله پژوهشی در نفی سنگسار میباشد که تنها یک روز پس از ارائه مقاله اش  که در دفاع  و پیگیری پرونده‌ موکلش تهیه شده بود؛ در تاریخ یک‌شنبه ۱۸ مهر 1389 با حکم شعبه 19 دیوانی عالی کشور بازداشت میشود

هیچ نظری موجود نیست: