نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ فروردین ۱, پنجشنبه


تصاویری از تاریخ معاصر

هيتلر در لباس نظامي در سالهاي جنگ جهاني اول
هيتلر و رهبران حزب نازي . مارشال گورينگ در سمت راست وي ديده ميشود .هيتلر هنگام خروج از يكي از جلسات سران حزب نازي در مونيخ


هيتلر در ارديبهشت ۱۳۲۴در روزهاي اشغال آلمان و قبل از خودكشياشرف پهلوي


_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته 
اشرف پهلوي و برادرش

اشرف پهلوي و همسرش احمد شفيقميرزاعلي اصغرخان امين السلطان صدر اعظم دوره استبدادو رييس الوزراي عصر مشروطهآيت الله كاشانيتاج فرح
تاج شاه
احمد شاه قاجار
رجوي و صداماحمد قوام ( قوام السلطنه )غلامرضا پهلوي و ارتشبد قره باغيغلامرضا پهلوي و امير بحرين


_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته 
شاه و اشرف
" نيك پي " و غلامرضا پهلوي" نيك پي " شهردار تهران دست همسر ژيسكاردستن رييس جمهور فرانسه را مي بوسدفرح و " نيك پي " شهردار تهرانيعقوب نيمرودي رابط ساواك با موساد
نعمت الله نصيري_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته 
شاه و نعمت الله نصيري

مظفر بقايي
دكتر مظفر بقائي،‌ رهبر حزب زحمتكشان ملت ايران
مظفر بقايي در آمريكا
مظفر بقايي و آيت الله كاشاني
شاه ، فرح و ژنرال يحيي خان رييس حكومت پاكستانترور ناموفق شاه - بهمن ۱۳۲۷_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته
 
خانواده شاه
شاه و اينديراگانديشاه و ملك حسين اردني
شاه و حسني مباركسگ بازي شاهتاجگذاري شاه - ۱۳۴۶شاه و ترومن رييس جمهور آمريكاشاه و حافظ اسد رييس جمهور سوريهشاه و انور سادات در قاهرهشاه و محمد علي فروغيشاه و ريچارد نيكسون رييس جمهور آمريكا

محمد علي فروغي از نخست وزيران عصر پهلوي اول و دوم

شاه و جيمي كارتر رييس جمهور آمريكا

هويدا و شاه_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته
هويدا و نعمت الله نصيري

آيت الله العظمي گلپايگاني


حسين علا از نخست وزيران عصر پهلوي دوم

بني صدر و شهيد بهشتي

_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته 
شهيد دكتر محمد حسين بهشتي


شاه و منوچهر اقبال در حال بازديد از يك پروژه
منوچهر اقبال
شاه و منوچهر اقبالشمس پهلوي و منوچهر اقبال . پهلبد همسر شمس پشت سر اوست .مصدق در دادگاهمصدق و شاهغلامرضا پهلوي و منوچهر آزمون
_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)


رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته
شاه و هوشنگ انصاري


هوشنگ انصاري و ژيسكاردستن رييس جمهور فرانسه
هوشنگ انصاريگفت و گوي شاه با هوشنگ انصاري . هويدا در كنار شاه و امير اسدالله علم در پشت سر وي ديده ميشوند 

هوشنگ انصاري و هنري كيسينجرجمشيد آموزگار از نخست وزيران عصر پهلوي دومشاه ، فرح و ليلي امير ارجمند رييس كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانانعلي اميني از نخست وزيران عصر پهلوي دوم


_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)

رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته 
امير اسدالله علم در حال سخنراني

امير اسدالله علم به هنگام بازديد از يك شركت عرضه كننده تزيينات ساختمانيامير اسدالله علم و شمس پهلويعبدالله رياضي و ارتشبدقره باغيسرلشكر فضل‌الله زاهديدكتر محمد مصدق و آيت‌‌الله كاشاني پس از ۳۰ تير ۱۳۳۱_________________
با تمام وجود گناه کردیم نه نعمتهایش را گرفت نه گناه ما را فاش کرد اگر اطاعتش کنیم چه میکند ؟... ( دکتر شریعتی)رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته

آيت‌الله كاشانيمحمد مصدقعباس مسعودي مؤسسه روزنامه اطلاعات در حال دستبوسي شمس پهلويامير اسداله علم وزير دربار، اميرعباس هويدا، نخست‌وزير، جعفر شريف اماميرئيس سنا، عبداله رياضي رئيس مجلس شوراي ملي، منوچهر اقبال و جمع ديگري ازرجال عصر پهلوي، به سخنان شاه گوش فرا داده‌اند.
شمس پهلوي نيز در عكس ديده مي‌شود.دكتر محمد مصدقكابينه دكتر محمد مصدق از راست: محمد‌علي وارسته، باقر كاظمي، دكتر مصدق،دكتر حسن ادهم،علي هيئت، حسنعلي فرمند،جواد بوشهري، سرلشكر زاهدي، دكتركريم سنجابيدكتر محمد مصدق در سازمان ملل متحدامام موسي صدرتصويري از امام خميني(ره)رباید دلبر از تو دل ولی آهسته آهسته             مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهستهسرلشكر اسماعيل رياحي فرمانده گارد شاهنشاهي در دوران انقلاب

مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر در كابينه‌هاي هويدا و آموزگارمهندس صفي اصفيا وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و سردنيس رايت سفير انگلستان در ايران


نصرت‌الله معينيان رئيس دفتر شاه، مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر و هوشنگ نهاوندي وزير علوم و آموزش عالي
منصور روحاني و محمد‌رضا پهلويآخرين عكس سيد حسن تقي‌زاده و همسرش (بهار ۱۳۴۸)لرد آرتور جيمز بالفور وزير خارجه وقت انگليس باني تجزيه فلسطين و واگذاري بخش عمده آن به صهيونيستها (نوامبر ۱۹۱۷)رضاخان به همراه احمدشاه
از راست: اشرف - عليرضا - تاج‌الملوك - محمدرضا و شمس‌ پهلويسيد‌ضياءالدين طباطبائي همدست رضاخان در كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹امير لشكر عبدالله اميرطهماسبي (مقتول 1307 ش) از ياران رضاخان اين عكس پساز تشكيل قشون گرفته شده است، نامبرده چون به درجه سرتيپي خود اعتراض داشتهمواره از دوختن يك ستاره بر روي شانه خود خودداري مي‌نمود.

هیچ نظری موجود نیست: