نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

وزیر فتحی:جنبش انقلابی به بهانۀ مصاحبۀ آقای علیجانی در رابطه با قتل عام دهۀ شصت صدا هایی که گویی از یک منشاء و از یک حلقوم بیرون می آیند!!!!

وزیر فتحی:جنبش انقلابی به بهانۀ مصاحبۀ آقای علیجانی در رابطه با قتل عام دهۀ شصت صدا هایی که گویی از یک منشاء و از یک حلقوم بیرون می آیند!!!!

مصاحبۀ اقای پیام اخوان دادستان ایران تریبونال ،مصاحبۀ آقای ایرج مصداقی سخنگوی تریبونال ، مصاحبۀ آقای رضا علیجانی و مصاحبۀ پرویز ثابتی رئیس جنایتکار ساواک پژواک و تکرار صحبت های اخوان، از دهان علیجانی بعنوان یکی از افراد ملی- مذهبی کاملاً نشانگر تاثیر توصیه ایست که پیام اخوان به اصلاح طلبها می کند …پیام اخوان در مصاحبه اش به روشنی به سبز ها و اصلاح طلبها هشدار میدهد که با دلجویی از خانواده های قربانیان دهۀ شصت و مطرح کردن و باز کردن ملایم آن زخم عمیق ، خشونت بعد از سرنگونی رژیم را مهار کرده ، تا از زیر انتقام و خشونتی که حتماً بعد از رفتن این رژیم گریبان شما را هم می گیرد،نجات یابید!!! آقای پیام اخوان از دهان آقای علیجانی روشنتر و واضحتر این تقاضا را از اصلاح طلب های شاغل در وزارت اطلاعات ,دولت میرحسین و… خلاصه همۀ کسانی که در کشتار دهۀ شصت دست داشته و مسئولیتهایی در حکومت داشتند ، می کند…علیجانی می گوید الآن فضای بهتری است( منظورش این است تا از نعمت وجود این حکومت برخورداریم!!!) و می شود با ترفند ماله کشی آن خطا !!!!(هولوکاست قتل عام فرزندان رشید کشورمان )را پوشاند!!! او اصرار و به نوعی التماس می کند ، که فرصت را از دست ندهید زیرا که بعد از سرنگونی خشونت و تیغ انتقام همۀ شماها را در می نوردد.
این شباهت و یکنواختی صحبت ها از کدام اتاق فکر بیرون زده و خاک پاشی را در چشم توده ها و مردم انقلابی هدف قرار داده!!!….واقعیت این است که ستاد فرماندهی دیکتاتوری سرمایه درصدد ایجاد آلترناتیوی از سبزهای اصلاح طلب ، سلطنت طلبها و مجاهدین لحظه شماری می کند و تا پیش از شکل گیری این تشکیلات هیچگونه قدم اساسی در از بین بردن پایه های اصلی رژیم اسلامی بر نمی دارد!! امپریالیسم بخوبی می داند که برای دست بدست کردن رژیم و انتقال آن به یک حکومت مزدور و دست نشاندۀ جدید ، باید سلطنت طلب ها ( به مصاحبۀ پرویز ثابتی با بی بی سی و کتابی که برای جعل و وارونه کردن تاریخ توسط او و مصاحبه کنندۀ با او که مشکوک به ارتباط با نیروهای امنیتی رژیم می باشد توجه کنیم کاملاً این سناریوی همه جانبه را نشان می دهد!!)و اصلاح طلب ها و مجاهدین را در افکار عمومی داخل و خارج تطهیر کرد! این مورد آخری یعنی مجاهدین را باید از لیست تروریست بودن خارج و آنها را تا جایی که امکان دارد، در نزد افکار عمومی آمریکاییها تطهیر کرد !!!اگر به مصاحبۀ ایرج مصداقی با بی بی سی در هفتۀ اخیر توجه کنیم کاملاً به این امر پی می بریم!! آنجا که با جعل تاریخ، مجاهدین را به زعم خودش از زیر اتهام تروریست!!!بودن خارج می کند وترورهای قبل از انقلاب را به مجاهدین م- ل نسبت می دهد درمورد سبزها واصلاح طلب ها هم سیاست تطهیر در افکار عمومی داخل و خارج به پیش برده می شود. بعد از مصاحبۀ هیلاری کلینتون وزیر امور خارجۀ آمریکا با بی بی سی مبنی بر اینکه نیروهای اپوزیسیون باید با هم متشکل شوند تا از طرف ما مورد حمایت واقع شوند!! سبزها و بطور مشخص نماینده و سخنگوی کروبی مجتبی واحدی, از این امر استقبال و حتی دوره گردیهایی برای ایجاد این تشکیلات به عمل آورد.ولی از آنجایی که سبز ها ی دیگر( امیر ارجمند و…) بر سر رهبری این جریان, با او به توافق نرسیدند!! طرح سبز ها در چارچوب همان راه سبز امید به پیش برده می شود!! در واقع هشدار پیام اخوان و تکرارش توسط علیجانی برای التیام زخمهای! خانواده های قربانیان دهۀ شصت و جلوگیری از خشونت و انتقام توسط آنان در این ارتباط قابل توضیح می باشد.امپریالیست ها و اتاق فکر آنها، برای شرکت دادن سبز ها و اصلاح طلب ها از آنها می خواهد تا فرصت است و قبل از سرنگونی رژیم مسئلۀ قتل عام دهۀ شصت را ماستمالی و خود را از زیر حملات آن خارج کنید و در آن صورت براحتی در فردای سرنگونی شما هم بخشی از حکومت مورد نظر ما خواهید بود!!
تمامی این تحولات و مصاحبه های حقوق بشری !! را باید در سایۀ طرح آلترناتیو سازی امپریالیسم دیده و تجزیه و تحلیل کرد..

هیچ نظری موجود نیست: