نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

اویی که لاجوردی وصیادشیرازی و هارا شهیدان بزرگ اسلام میخوانید ودستش همچون دیگران به جنایت آلوده است

توجه شود که چگونه گرگ کوسفند دریدن راشماتت میکند
 اویی که لاجوردی وصیادشیرازی و هارا شهیدان بزرگ اسلام میخوانید ودستش همچون دیگران به جنایت آلوده است !؟ توصیه خاتمی به صاحبان قدرت: از آمنه
توصیه خاتمی به صاحبان قدرت: از آمنه بیاموزید
 

توصیه خاتمی به صاحبان قدرت: از آمنه بیاموزید

محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران در پیامی از آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی که از قصاص فرد حمله کننده گذشت کرد، تقدیر کرده است.
آقای خاتمی در پیام خود از بخشش آمنه بهرامی به عنوان "بزگواری و آموزگاری" نام برد و گفت با این اقدام "بر همه ثابت شد که در برابر سنگدلی و بی آزرمی و نفرت پراکنی و خودخواهی و کین توزی هنوز می توان از مهربانی، شرافت و احترام به زندگی، دیگرخواهی و بزرگ منشی هم سراغ گرفت."
آمنه بهرامی، دختر جوانی است که شش سال پیش در حمله با اسید از ناحیه صورت دچار سوختگی شدید شد و بینایی هر دو چشم خود را از دست داد.
او یکشنبه پیش از اجرای قصاص مجرم، او را بخشید.
آقای خاتمی در پیام خود پرسید: " آیا در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی نیز نمی توان از آمنه آموخت و بحران را با آرامش و تنش را با احترام به یکدیگر و پاس داشت حق و حرمت انسان و دوری از غرور – بخصوص آنان که قدرت بیشتری دارند – سودا کرد؟"
محمد خاتمی همچنین با اشاره به افزایش " مشکلات و مسائل اجتماعی و پرخاش گری ها" نسبت به سابق، نگرانی از گسترش ناامنی درجامعه را به جا دانست.
قرار بود مجید موحد که شش سال پیش به صورت خانم بهرامی اسید پاشیده بود پس از بیهوشی با چکاندن اسید در چشمانش کور شود.
این حکم قرار بود اردیبهشت اجرا شود ولی به دلیل "مصاحبه خانم بهرامی با رسانه های خارجی"، اجرای قصاص به تعویق افتاد.
آمنه بهرامی پس از گذشت از حق قصاص گفت از تصمیم خود خوشحال است.
مادر و پدر او هم گفتند به این که دختری مانند آمنه دارند، افتخار می کنند.
خانم بهرامی از مردم ایران خواست او را فراموش نکنند و برای ادامه درمان به او کمک کنند.

هیچ نظری موجود نیست: