نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

رئیس سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده‌های فقیر و مسکین هستند،

رئیس سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده‌های فقیر و مسکین هستند، گفت: اگر خانواده زندانیان حمایت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه می‌شوند.

آفتاب: غلامحسین اسماعیلی

” خانواده زندانیان نیازمند مصداق عینی مساکین هستند چون مسکین از نظر نیاز عقب‌تر از نیازمند است. اگر سرپرست خانوار زندان نمی‌رفت آنها فقیر بودند حال که سرپرست به زندان رفته از فقیر هم فقیرتر شده و مسکین هستند. “

عصر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز با بیان اینکه در جامعه ما به کودکان و افرادی که پدر یا پدر و مادر ندارند یتیم می‌گویند، گفت: کسی پدر دارد ولی بی‌خاصیت است و یا فرزند دسترسی به پدر ندارد و نمی‌تواند از مهر پدری و مساعدت او بهره‌مند شود یتیم نیست حال آنکه خانواده زندانیان نیازمند ما پدر ندارند.
وی افزود: من ادعا می‌کنم خانواده زندانیان نیازمند مصداق عینی مساکین هستند چون مسکین از نظر نیاز عقب‌تر از نیازمند است. اگر سرپرست خانوار زندان نمی‌رفت آنها فقیر بودند حال که سرپرست به زندان رفته از فقیر هم فقیرتر شده و مسکین هستند.

اسماعیلی گفت: زندانی که در جرایم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نیازمند است. به طوری که آمارها نشان می‌دهد حداقل ۷۰ درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده‌های فقیر و مسکین هستند. در حالی که دین ما گفته باید به مساکین توجه کنیم و اگر کسی

” اگر خانواده زندانیان حمایت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شاید خودشان اموال ما را سرقت کنند. “


و مسلمانی به مساکین توجه نکند باید در دینداری‌اش شک کرد.


رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: اگر خانواده زندانیان حمایت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شاید خودشان اموال ما را سرقت کنند.

وی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از خانواده زندانیان ۵ هزار خانواده را زیر پوشش خود قرار داده است، گفت: همه ما می‌دانیم که تحت پوشش قرار دادن ۵ هزار خانواده زندانی در تهران بسیار کم است زیرا ما چندین برابر بیشتر از این رقم خانواده زندانی نیازمند داریم که باید به آن کمک شود.

هیچ نظری موجود نیست: