نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

ادعای تازه بدرفتاری با زندانیان افغان در 'زندان مخفی' آمریکایی‌ها


جامعه افغانستان
ادعای تازه بدرفتاری با زندانیان افغان در 'زندان مخفی' آمریکایی‌ها

آمریکا ادعای موجودیت زندان مخفی در افغانستان را رد کرده است
یک گزارش تازه نشان داده است که زندانیان در یک "بازداشتگاه مخفی" در پایگاه اصلی
آمریکایی ها در افغانستان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.
این گزارش از سوی نهاد موسوم به "بنیاد جامعه باز" منتشر شده که مقر آن در نیویورک
است.
براساس این گزارش، افرادی که قبلا در این زندان در افغانستان زندانی بوده اند، گفته
اند که آنها در زندان از خواب محروم شده و در اتاقهای انفرادی نگهداری می شدند.
یک تحقیق بی بی سی در ماه اپریل (آوریل) نیز به نتایج مشابهی در رابطه به یک "زندان
مخفی" در پایگاه هوایی بگرام رسیده بود.
ارتش آمریکا بطور مکرر این ادعا را رد کرده است که آنها در افغانستان زندان مخفی
دارند.
'به شدت سرد'
گزارش "بنیاد جامعه باز" گفته است که هجده نفر در گفتگو با این بنیاد، تائید کرده
اند که در فاصله سال 2009 و 2010، در یک زندان مخفی در افغانستان نگهداری شده اند.
این زندانیان سابق ادعا کرده اند که در محلات به شدت سرد نگهداری می شدند، در حالی
که غذا و کمپل (پتو) کافی نیز به آنها داده نمی شد و همزمان، از خواب محروم بودند،
برای آزمایشهای طبی مجبور می شدند برهنه ظاهر شوند و به آنها اجازه داده نمی شد تا
فرایض دینی خود را اجرا کنند.
این گزارش می گوید، اظهارات این زندانیان از هم زیاد تفاوت نداشته است و این می
رساند که ادعاهای آنها بی اساس نیست.
ارتش آمریکا گفته است که بازداشتگاه های آنان در مطابقت کامل با قوانین آمریکا و
قوانین بین المللی قرار دارد.
یک سخنگوی ارتش آمریکا که مسئولیت نظارت بر زندانهای آمریکایی در افغانستان را
برعهده دارد، گفت: "وزارت دفاع (آمریکا) هیچ گونه زندان مخفی ندارد."
در ماه اپریل، بی بی سی با 9 نفر از زندانیان سابق در افغانستان مصاحبه کرد که همه
ادعا داشتند در یک زندان مخفی در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می شده اند.
در ماه ژوئن سال گذشته نیز بی بی سی با شماری از زندانیان سابق در پایگاه هوایی
بگرام مصاحبه کرد که ادعای بدرفتاری علیه زندانیان در این پایگاه را مطرح کردند.


هیچ نظری موجود نیست: