نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مهر ۲۹, پنجشنبه

بستن بازوبند پهلوانی به احمدی نژاد ….به مثابه بستن کراوات است به آفتابه!

بستن بازوبند پهلوانی به احمدی نژاد ….به مثابه بستن کراوات است به آفتابه!


هیچ نظری موجود نیست: