نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

فيلم مادر داغدار" سهراب اعرابي" قبل از مطلع شدن از شهادت فرزندش ، در مقابل زندان اوين!
فيلم مادر داغدار" سهراب اعرابي" قبل از مطلع شدن از شهادت فرزندش ، در مقابل زندان اوين!

هیچ نظری موجود نیست: