نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۲۵, جمعه

درباره ی درگذشت محمود درویش

محمود درویش، شاعر مقاومت فلسطین، شاعر صلح و آزادی، شاعر رنج کشانِ جهان از دنیا رفت.
محمود درویش "بامداد" شعر عرب با واژگان تابناک خویش دنیای تیره ی ستمگران را به چالش کشید.
محمود درویش، هم چون لورکا، نرودا و البیاتی شاعر دوران سازی بود که با شعر خود جهان را به هم دلی با مردم دیارش فرا خواند.
کانون نویسندگان ایران درگذشت این شاعر بزرگ را به مردم فلسطین و دوستداران اش در سراسر جهان تسلیت می گوید.

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
۷/۵/۲۲٨

هیچ نظری موجود نیست: