نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۲۵, جمعه

اعتراض به محکومیت یوسف عزیزی بنی طرف

در ادامه ی صدور احکام زندان برای فعالان عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، شعبه ی پانزده دادگاه انقلاب اسلامی آقای یوسف عزیزی بنی طرف، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را به پنج سال زندان محکوم کرده است. این حکم بر اساس اتهام بی پایه ی "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور" صادر شده است. کانون نویسندگان ایران حکمِ زندان آقای عزیزی بنی طرف را محکوم می کند و خواهان الغای بی قید و شرط این حکم بی اساس و ناعادلانه است.

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

هیچ نظری موجود نیست: