نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ تیر ۲۱, جمعه

شکنجه سفید دربازحوئی های بعد ۱۸ تیر عزت الله سحابی در مصاحبه باروز

نادر ایرانی‏
پنجشنبه 20 تیر 1387 [2008.07.10]

مهندس عزت الله سحابی، از رهبران نیروهای ملی مذهبی درگفت وگو با روز از ماجرای 18 تیر گفته است ‏و اینکه چرا ناطق نوری معتقد بود باید «ملی مذهبی را سینه دیوار» گذاشت. وی همچنین از شکنجه سفید گفته ‏و اینکه اساس بازجویی های در دوران پس از هجده تیر بر «شکستن» زندانی استوار بود. متن مصاحبه در ‏پی می آید.‏
آقای مهندس سحابی، نظام جمهوری اسلامی ایران دوم خرداد را همان پروژه پروسترویكا وگلاسنوست ‏گورباچف می دانست كه درراس آن خاتمی قرار گرفته ودرنهایت از درون آن قرار است یلتسینی بیرون آمده ‏و فروپاشی انقلاب را مانند فروپاشی شوروی سابق رقم بزند. جنبش دانشجویی و 18 تیر را دراین راستا ‏تحلیل می كردند. آیا این بهانه ای بود برای آغاز سركوب ها یا از یك واقعیت عینی نشات می گرفت؟ این ‏موضوع از این جهت بیشتر اهمیت می یابد كه مسئولیت این موضوع را آقای ناطق نوری درسخنان اخیر به ‏گردن ملی ـ مذهبی ها انداخته است. از این رو مهم است بدانیم كه درآن زمان طیف ملی مذهبی چگونه عمل ‏كرد و ماهیت پدیده 18 تیر چه بود و ملی مذهبی ها براساس مواضع اعلام شده مایل بودند حوادث 18 تیر به ‏كجا ختم شود؟ و درنهایت سیستم سیاسی ایران در ایجاد حادثه 18 تیر وبه خیابان آمدن دانشجویان تا چه اندازه ‏نقش داشت؟ شاید نظام سیاسی ایران مایل بود از حوادث 18 تیر یك میدان تیان آن من چینی را بازتولید كند؟‏
شب قبل روزجمعه ای كه حادثه 18 تیر به وجود آمد من درتهران نبودم وعصر جمعه كه به تهران رسیدم ‏تازه این خبر را شنیدم. درروزهای شنبه ویك شنبه خبر می آمد كه حمله سنگینی از سوی نیروهای مقابله كننده ‏با دانشجویان صورت گرفته است.‏
‎‎آیا این حمله برنامه ریزی شده بود؟‎ ‎
خبرها این بود كه طبق یك برنامه طراحی شده ای ابتدا نیروهای انتظامی وبه دنبال آنان نیروهای لباس ‏شخصی حمله كردندو دانشجویان هم البته از اتاق هایشان بیرون آمدند ویك نوع سنگ پرانی آغاز شد. منتهی ‏سنگ پرانی دانشجویان زمانی انجام شد كه حمله به آنان انجام شده بود ودانشجویان مورد ضرب وشتم سنگین ‏واقع شده بودند. به عبارت دیگر دانشجویان مهاجم نبودند.‏
‎‎پای شما به عنوان نیروهای ملی مذهبی از چه زمانی به حوادث كوی دانشگاه كشیده شد؟‎ ‎‎‎
از روز سوم، یعنی یكشنبه ظهر از دفتر تحكیم وحدت بامن تلفنی تماس گرفتند و گفتند كه دانشجویان زیادی در ‏كوی دانشگاه جمع هستند، از دانشگاه های دیگر نیز درآن جا جمع شده وتصمیم گرفته اند راهپیمایی توام با ‏تظاهرات درشهر انجام بدهند. تحكیمی ها عنوان می كردند كه نگران هستند ومی خواهند از این حركت ‏ممانعت به عمل بیاورند ولی قادر به انجام این كار نیستند. آنان می گفتند از صبح تا حالا، چندین نفر از معاون ‏وزارت كشور آقای تاج زاده گرفته تا شمس الواعظین و... به كوی دانشگاه آمده اند ولی هرچقدر صحبت كرده ‏اند موثر واقع نشده است ودانشجویان همچنان مصمم هستند كه حركت خود را به شهر بكشانند. ‏
‎‎عكس العمل نیروهای سپاه وانتظامی نسبت به این موضوع چه بود؟‎ ‎
گفته می شد كه سپاه نیز اطلاعیه هایی داده مبنی براین كه اگر كسانی درشهر تظاهرات كنند، و اگر بخواهد ‏پای اصل جمهوری اسلامی به میان بیاید، اقدام به تیراندازی خواهندكرد.

دنباله ۰۰۰

هیچ نظری موجود نیست: