نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ خرداد ۴, شنبه

تطمیع و تهدید و اثرشان بر بحران اتمی و رابطه ایران و امریکا بر سر عراق


تطمیع و تهدید و اثرشان بر بحران اتمی و رابطه ایران و امریکا بر سر عراق :

انقلاب اسلامی: خبرها و نظرها و گزارشهای مربوط به تهدید به جنگ و در همان حال پیشنهاد مجموعه ای از امتیازها به ایران و رابطه رژیم با امریکا بر سر عراق را در سه قسمت، دسته بندی کرده ایم تا واقعیت را واضح تر نشان دهند: در قسمت اول، تهدید به جنگ و در قسمت دوم پیشنهادها و کشماکش ها بر سر پرونده اتمی ایران و در قسمت سوم رابطه رژیم با امریکا بر سر عراق:
دستور محرمانه 6 هفته پیش بوش و نقش گروههائی چون سازمان مجاهدین و... ( مرکز سمت و سو دادن به سایتهای ایرانیان) امریکا و اسرائیل در تدارک جنگ (نظر سه نامزد ریاست جمهوری) جنگ اقتصادی:
Counterpunch* افشا می کند: دستور محرمانه 6 هفته پیش بوش و وظیفه ای که برای گروههائی چون مجاهدین خلق و کرد و بلوچ و عرب معین گشته است :
به تاریخ 2 مه 2008، دستور محرمانه 6 هفته پیش بوش ، به قلم آندرو کوک برن، نویسنده کتاب صعود و سقوط رامسفلد، وزیر دفاع پیشین امریکا، افشا شده است : ● 6 هفته پیش، پرزیدنت بوش دستور العمل محرمانه ای را امضاء کرد . موضوع آن عملیات پوشیده برضد رژیم ایران است . بنا بر قول کسانی که از متن آگاهی دارند، دستور العملی بی سابقه است . قلمروئی که این دستور العملی در آن به اجرا گذاشته می شود از لبنان تا افغانستان است و شامل قتل مقامات دولتی و شخصیتها نیز می شود . این دستور العمل راه را بر مجریان امریکائی روشن و دست آنها را برای عملیات پوشیده باز می کند . برای مثال، ● سازمان مجاهدین خلق ، با وجود این که در فهرست سازمانهای تروریستی است که بتازگی وزارت خارجه امریکا انتشار داده است ، از لحاظ اسلحه حمایت کامل می شود . ● بدون محدویت پول در اختیار گروه جند الله که اعضایش سنی هستند و در بلوچستان ایران عملیات مسلحانه انجام می دهند، قرار داده می شود . رهبر این گروه کسی است که بنا بر گزارشهای دان راتر Rather ، در گذشته نه چندان دور، سر برادر زن خود را برید . ● غیر از دو گروه ، گروههای دیگری از پول اسلحه امریکا استفاده می کنند عبارتند از گروه کرد و گروه عربی که در خوزستان فعالیت می کند . ● پول و اسلحه ای که بنا بر این دستور العمل محرمانه به این گروهها داده می شوند، می باید به تصویب کنگره، دست کم به تصویب اعضای کمیسیون اطلاعات آن برسد . تصویب بودجه با مشکلی روبرو نشده است : دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بودجه 300 میلیون دلاری برای اجرای این " عملیات پوشیده " را تصویب کرده اند . البته بی سر و صدا . چراکه بیزاری از جنگ در امریکا همگانی است و وضعیت اقتصادی نیز خوب نیست . ● تا این اواخر، حکومت بوش با مانعی جدی برای عمل بر ضد ایران روبرو بود . مرکز فرماندهی قوای امریکا در خاورمیانه، تحت فرمان دریاسالار ویلیام فالون مخالف قاطع جنگ با ایران بود . در ماه ژانویه گذشته، زورقهای جنگی ایران به سه ناو جنگی امریکائی نزدیک شدند . وزارت دفاع امریکا این عمل را تهدید آمیز خواند . بنا بر قول افسران ستاد فرماندهی قوای امریکا در خاورمیانه، فرمانده ناوجنگی امریکائی آماده گشودن آتش بروی زورقهای ایرانی بود . امریکا در آستانه ورود در جنگ قرار گرفته بود . اما دریاسالار فالون به صراحت و با تأکید دستور داد به روی زورق ها آتش نگشاید . بنا بر افسران ستاد، کاخ سفید سخت خشمگین شد که چرا فالون مانع از آتش گشودن به روی زورقهای جنگی ایران شده است . فالون ، پس از آنکه مخالفت او با جنگ با ایران ، علنی شد، ناگزیر از استعفاء و تقاضای بازنشستگی شد . جورج بوش ژنرال داوید پترائوس را جانشین او کرد . اما پترائوس در تابستان مقام جدید را تصدی خواهد کرد و علائم فراوانی حاکی از آنند که پیش از آن، امری روی خواهد داد : ناوگانی که قرار بود در ماه ژوئن سان دیگو را به قصد خلیج فارس ترک کند، تاریخ حرکت خود را جلو انداخت . این ناوگان در 4 مه بطرف خلیج فارس حرکت خواهد کرد . قرار ملاقات و گفتگو میان هیأت ایرانی و فرانسوی به واسطه گری از امریکا ، انجام گیرد ، دو هفته پیش، بطور ناگهانی لغو شد . پترائوس در کنگره گفت ایران عامل آشفتگی های جاری در عراق است . غیر از این که پتروآس اقدامی برای بستن مرزهای عراق با ایران به عمل نمی آورد، دو سوم مشکلاتی که برای قوای امریکا در عراق ایجاد می شوند از سوی شورشیان سنی است . یک افسر ستاد مرکزی قوای امریکا در عراق که به تازگی به امریکا آمده است به من گفت : تنها یک سوم مشکلات را شورشیان شیعه ایجاد می کنند " اما هرگاه قرار بر جنگ باشد، همین دست آویز کافی است "
.
* امریکا مرکزی برای جهت دادن به وبلاکها و سایتهای ایرانی و عربی ایجاد کرده است . سرپرستی سایتها و وبلاکهای ایرانی با عباس میلانی است:

هیچ نظری موجود نیست: