نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

گردهمایی های اعتراض آمیز فلسطینی ها در سالگرد تاسیس اسرائیل BBC

گردهمایی های اعتراض آمیز فلسطینی ها در سالگرد تاسیس اسرائیل

همزمان با جشن و سرور اسرائیلیان به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس اسرائیل، فلسطینیان روز پنجشنبه (15 مه)، با برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی از سالگرد این رویداد به عنوان سالگرد "نکبت" (یوم النکبه)، یاد کرده اند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در سخنانی که به همین مناسبت ایراد کرد، گفت مصمم است که به اشغال اراضی فلسطینیان به دست اسرائیلیان پایان دهد و دستان خود را با صلح به سمت اسرائیلیان دراز کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: