نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۱۷, شنبه

بی سابقه ترين تمرين های اسراييل برای تجاوز احتمالی به ايران برگردان و توضيحات برگردان و توضيحات محمد علی اصفهانی

سايت معتبر Global Research به مسئوليت پرفسور ميشل شاسوداوسکی، گزارش مختصر اوّل آوريل World Tribune را در مورد يک مجموعه تمرين های جديد نظامی و سياسی به وسيله ی دولت اسراييل منتشر کرده است؛ و خود در تفسيری بر گزارش توضيح داده است که:

ـ اين گزارش، نشان می دهد که اسراييل، خودش را آماده ی جنگ می کند؛ و بر خلاف آنچه مدّعی است، تمرين های او دارای طبيعت دفاعی نيست؛ بلکه در کادر کلّی يک برنامه ی تنظيم شده ی نظامی آمريکايی ـ اسراييلی عليه ايران و سوريه جا دارد.شواهد متعدد ديگری نيز بر درستی سخن پروفسور شاسوداوسکی و ياران او در مورد طبيعت اين عمليّات استثايی و بی نظير اسراييل وجود دارد که نمونه های متعددی از آن، پيشتر از اين از جمله به وسيله ی همين قلم ترجمه و منتشر شده اند. (۱)در ميان شواهد نزديک تر در مورد طبيعت تهاجمی داشتن و هماهنگ بودن اين تمرين های اسراييل با برنامه ريزی مشترک اسراييل و نيرو های جنگ طلب درون و حاشيه ی حاکميّت آمريکا می توان فقط به عنوان مشتی از خروار، به چند مورد بسيار تازه نيز اشاره کرد:٭ سفر های چينی، مک کين و جوزف ليبرمن (جانشين بسيار محتمل چينی در صورت پيروزی مک کين در انتخابات رياست جمهوری آمريکا) به منطقه. (۲)٭ افزايش حملات لفظی جرج بوش، چينی، و عناصر ی از اين دست عليه ايران در روز های اخير. (۳)٭ به ميدان آمدن کسانی از قبيل معاون رييس شورای اطلاعات ملی آمريکا (۴) به منظور خنثی کردن گزارش معروف اين شورا (اِن آی ئی) که جان بولتون، چهره ی منفور ذبح شده در پيش پای دموکرات ها در پی پيروزی آن ها در انتخابات کنگره ی آمريکا (۵) به درستی آن را کودتايی عليه جرج بوش ناميده بود...
و امّا گزارشی که Global Research آن را با همان توضيحی که در آغاز گزارش داده است (طبيعت غير دفاعی اين تمرين ها) بازتکثير کرده است:
اسراييل در حال آماده شدن برای بزرگترين مجموعه عمليّات تمرينی يی است که تا به حال مشابه آن مشاهده نشده است. مجموعه عمليّات تمرينی يی با هدف آماده کردن خود برای مقابله با حملات موشکی احتمالی ايران و سوريه.اين تمرين ها در همين ماه آوريل انجام خواهند پذيرفت و در آن ها، حالت حمله ايران و لبنان و سوريه به اسراييل، شبيه سازی می شود.مقامات رسمی اسراييل، اعلام کرده اند که هدف از اين تمرين ها اندازه گيری زمان لازم برای پاسخگويی و نيز برای تخليه ی شهر هايی است که مورد حمله ی موشکی قرار گرفته اند.اين تمرين ها که قاعدتاً بايد از ششم آوريل آغاز شوند را «مرجع وضعيّت فوق العاده ی ملّی» اسراييل، سازماندهی کرده است.اين «مرجع»، در سال ۲۰۰۷ پس از جنگ اسراييل عليه لبنان در سال ۲۰۰۶ که طیّ آن ۴۵۰۰ راکت به اسراييل اصابت کرد [در جريان دفاع نيرو های مقاومت لبنان در برابر تجاوز اسراييل، و در پاسخ به کشتار ها و ويرانگری های فوق تصور و ضد انسانی او در لبنان و ارتکاب جنايات جنگی بی شماری که سرانجام نيز چيزی به جز شکست نظامی و سياسی عايد اسراييل نکرد (۶)] شکل گرفته است.مسئول هماهنگ کردن اين تمرين ها در ابعاد نظامی، پليسی، و امور مربوط به سرويس های اورژانس، معاون وزير دفاع اسراييل، ماتان ويلنای است.در اين عمليّات، همچنين، مقابله با حملات موشکی به جنوب اسراييل، از سوی حماس (۷) نيز پيش بينی شده است.همزمان با اين تمرين ها، يک عمليّات شبيه سازی از طرف خود دولت اسراييل هم در نظر گرفته شده است که مطابق آن بايد اهود المرت کابينه ی خود را به منظور صدور فرمان پاسخ به عمليّات دشمن فرا خواند.مقامات رسمی دولت اسراييل می گويند که اين تمرين ها می تواند هر سال تکرار شود: بر مبنای اين ارزيابی که ايران از سال ۲۰۰۹ قادر به سرهم کردن يک بمب اتمی خواهدشد.مقامات نظامی اسراييل، در سال ۲۰۰۷ اقداماتی را که به منظور جايگزينی ماسک های ضد گازی که در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ توزيع شده بودند در آستانه ی انجام بود متوقف کردند.


توضيحات:
٭ تيتر و لينک در سايت Global Research
Israel conducts War Games directed against Iran and Syria www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8513
۱ ـ در اين زمينه، بد نيست که به صفحات مختلف «خبر و نظر» در ققنوس، مراجعه کنيد. ضمناً نگاهی به اين صفحات، می تواند توضيح دهنده ی عکس العمل های هيستريک و حملات رذيلانه ی به خدمت گرفته شدگان بومی اسراييل و آمريکا که برای اثبات توابيّت خود، و علاوه بر مورد استعمال قرار گرفتن، مورد عفو نيز قرار گرفتن، هر کاری را مجاز می دانند، به سايت ققنوس و شخص من باشد. «وظيفه» يی که گويا اين قوم تا هنگام پايان تاريخ مصرف خود در انجامش کوتاهی يی نخواهد کرد. ايدون است و ايدون تر باد!۲ ـ زنهار! مواظب حمله به ايران باشيد ـ مارجری کن:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/us-attack-m-cohn.html۳ ـ اين، واضح است که ايران در جهت غنی سازی اورانيوم با هدف های تسليحاتی، فعاليّت می کند... ايران و سوريه برای «خرابکاری در روند صلح خاورميانه» هر کاری که از دستشان بر آيد انجام می دهند. (ديک چينی)برآورد اطلاعات ملّی، بسيار بد تنظيم شده بود و از آن چنين برداشت شد كه برنامه ی اتمی ايران به طور کامل متوقف شده است. (جيمز وولسی، رييس سابق سی آی ای، که در حال حاضر از مشاوران ارشد مک کين است.)و جرج بوش به هنگام شرکت در نشست بسيار مهم سران ناتو در رومانی، در دوّم آوريل:ايران، يک تهديد امنيتی برای خاورميانه، اروپا و آمريکاست... در برابر خطر حملات موشكی ايران، تشکيل سپر دفاع موشكی آمريكا در اروپا امری ضروری است...مطابق اطلاعاتی که هفته نامه ی فرانسوی بسيار معتبر «کانار آنشنه» در تازه ترين شماره ی خود به تاريخ سوّم آوريل، منتشر کرده است ـ همان طور که پيش بينی هايی هم قبلاً شده بود ـ پيشنهاد پنج ژنرال برجسته ی دست در کار ناتو، در اين نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اين ژنرال ها به ناتو توصيه کرده اند که از سلاح اتمی برای حملات «پيشگيرانه» به کشور هايی مثل ايران استفاده کند. جان پيلجر از اين پيشنهاد به عنوان «شايد مهم ترين مسأله ی قرن» ياد کرده است؛ و روزنامه ی انگليسی گاردين نيز اين پيشنهاد را «مانيفست برای حمله ی اتمی پيشگيرانه به هرجا ی جهان» دانسته است.در اين مورد:دو مطلب زير به ترجمه ی همين قلم:
«ديوار برلن» های جديد را در هم فرو ريزيم! ـ جان پيلجر:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/pilger-gaza.htmlمانيفست حمله اتمی پيشگيرانه برای يک ناتو جديد ـ نگاهی به مقاله ی گاردين:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/nato-manif.html۴ ـ ما می بايست اطلاعات ديگری را هم که در مورد فعاليت های اتمی ايران وجود داشت با اطلّاعات خودمان تطبيق می داديم... ما فکر نمی کرديم که گزارش ما انتشار عمومی بيابد ـ (توماس فينگار، معاون رييس شورای امنيت ملّی آمريکا.)۵ ـ برای شناخت جان بولتون و سوابق و ماهيّت او از جمله می توانيد به مطلب زير که در زمان مسؤوليت او تهيه و تنظيم و منتشر کرده بودم مراجعه کنيد: جان بولتون کيست و چه خوابی برای ايران ديده است؟
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar15/bolton.html۶ ـ تری ميسان: از نظر تئوريسين های «هرج و مرج سازنده»، برای تحميل کردن يک نظم جديد در منطقه يی سرشار از نفت و گاز، لازم است که در همه جای اين منطقه، نهر های خون، جاری شود... تجاوز ارتش اسراييل به لبنان، از خيلی وقت پيش، برنامه ريزی شده بود؛ و تحت نظارت و فرماندهی عاليه ی وزارت دفاع آمريکا قرار داشت... در ايّام جنگ اسراييل عليه لبنان، در خلال اجلاس G8 در سن پترزبورگ، جرج بوش، شيراک را از دخالت در لبنان منع کرد و به او گفت که آنچه در حال حاضر در لبنان و فلسطين می گذرد، يک عمليّات اسراييلی مورد حمايت آمريکا نيست؛ بلکه يک عمليّات آمريکايی است که به وسيله ی اسراييل انجام می پذيرد:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/liban_voltaire.htmlرابرت فيسک: چند کودک ديگر بايد همچنان در حملات هوايی اسراييل، مثل آدم های تئاتر، به نمايش گذاشته شوند، تا ما اصطلاح وقيح «احساس تأثّر همسان و همسنگ» را کنار بگذاريم و شروع به سخن گفتن از تعقيب و تنبيه «جنايت عليه بشريّت» کنيم ؟... به اين دليل که امروز ليست های اهداف مورد نظر اسراييل، به گونه يی روشن و آشکار، شامل هدف های شهری هستند، بيش از پيش، به روشنی ثابت می شود که حمله های هوايی اسراييل، با اراده ی از پيش تعيين شده ی کشتن بی گناهان انجام می پذيرند:
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/fisk_child.html۷ ـ يوری آونری، نويسنده و روزنامه نگار اسراييلی: بار ها، حماس، پيشنهاد آتش بس کرد. همانچه در عربی به آن «هُدنه» گفته می شود. و اين آتش بس، يعنی متوقّف کردن هر نوع عمليّات جنگی.
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar06/avnery-morning.htmlو باز هم، يوری آونری: آنچه آن را از افکار عمومی، پنهان می سازند، اين است که پرتاب موشک های حماس، همين فردا می تواند متوقّف شود. ماه هاست که حماس، به اسراييل، پيشنهاد آتش بس کرده است. و همين پيشنهادِ از ديرباز مطرح کرده ی خود را حماس، باز هم در همين هفته، تکرار کرد. چرا دولت ما به اين پيشنهاد حماس بی اعتناست؟ پاسخ، ساده است: بايد با حماس حرف زد... اما بايکوت کردن حماس، برای دولت ما اهميت بيشتری دارد از نقطه ی پايان نهادن بر رنج مردم «سدروت». در اين زمينه، همه ی وسايل ارتباط جمعی، با اين رياکاری دولت اسراييل همدستی می کنند.از مقاله ی جان پيلجر که لينک آن در پاورقی شماره ی ۳ آمده است

هیچ نظری موجود نیست: