نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۲۶, دوشنبه

بی بی سی یک گروه حقوق بشر در اسرائیل، مقام های این کشور را متهم به شکنجه روانی فلسطینیان بازداشتی کرده است.


:03 گرينويچ - يکشنبه 13 آوريل 2008 - 25 فروردین 1387
اسرائیل متهم به 'شکنجه روانی' فلسطینیان شد
یک گروه حقوق بشر در اسرائیل، مقام های این کشور را متهم به شکنجه روانی فلسطینیان بازداشتی کرده است.
این گروه حقوق بشری در گزارش هشتاد و سه صفحه ای خود گفته است که اسرائیلی ها، بازداشتیان فلسطینی را تهدید به اقدام علیه نزدیکان و خانواده هایشان در صورت عدم همکاری با پلیس می کند.
در گزارشی که امروز در اسرائیل منتشر شد، کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، شش مورد را بیان کرده که در آن به بازداشت شدگان فلسطینی گفته شده بود که اعضای خانواده آنها بازداشت شده، در حالی که این خبر صحت نداشت. همچنین مواردی بوده که اعضای خانواده بازداشت شدگان بدون تفهیم اتهام بازداشت شده اند.
در یک مورد، یک بازداشتی فلسطینی پس از آنکه از سوی نیروهای امنیتی پلیس شنید که پدر و همسرش بازداشت و شکنجه شده اند، دست به خودکشی زد.
به گفته این گروه حقوق بشری اسرائیل، در این مورد، این فلسطینی در کرانه غربی به اتهام عضویت در گروه های شبه نظامی بازداشت شد. به دنبال بازداشت او و انتقال به زندان، این فلسطینی از طبقه دوم ساختمان پدرش را دید که کت زندان بر تن دارد.
این زندانی فلسطینی ابتدا از طریق کوبیدن مداوم سر خود به میز و دیوار و سپس حلق آویز کردن خود با ژاکت سعی کرد، خودکشی کند.
سال پیش دادستان کل اسرائیل استفاده از چنین روش هایی را در هنگام بازجویی به کل ممنوع اعلام کرد.
این گروه حقوق بشری اسرائیل گفته است که اسرائیل از این روش برای بازجویی و گرفتن اطلاعات از فلسطینی استفاده می کند و علی رغم ممنوعیت استفاده از این روش ها، این اقدام کماکان ادامه دارد.
سرویس امنیت داخلی اسرائیل، شین بت در بیانیه ای استفاده از این روش ها در هنگام بازجویی از فلسطینی ها را تکذیب کرده است، اگرچه رئیس بخش تحقیقات شین بت در پارلمان اسرائیل گفت در یک مورد که کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل بیان کرده، نیروهای امنیتی به اشتباه، سعی کردند تا به زندانی از طریق خانواده اش، فشار بیاورند.
کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، یک گروه حقوق بشری مستقل در اسرائیل است و موارد شکنجه در اسرائیل را زیر نظر دارد.
دو گروه حقوق بشری اسرائیلی مه سال پیش نیز اسرائیل را متهم به بدرفتاری و در برخی مواقع شکنجه جسمی فلسطینیان کردند.

هیچ نظری موجود نیست: