نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۷, چهارشنبه

آشنائي بابنياد مطالعات ایران و اعضای هیئت امنای آن

خانواده ننگ آور رضا خان پالاني پس از كودتا اسفند 1299
دولت دست نشانده پس از كودتا ننگين 1332 زا هدي و پسرش
اين عكس نادر رضاخان پالاني دريك سفارت خانه درجه "گماشته "

شناسنامه رضا خان پالاني

اردشير زاهدي در مكه


اردشير زاهدي و بوش "پدر"


شاه اردشير زاهدي و هنري كيسينجر


شاه و اردشير زاهدي در مكهفضل الله زاهدي در ركاب رضا خان قزاق و پسرش


نيكسون و فضل الله زاهدي پس كودتاي ننگين


نيكسون و نصيري و اردشير ريپورتر پس از كودتاي ننگين


عاقد قرار داد خائنانه كنسرسيوم نفر آخر علي اميني


كابينه ننگين پس از كودتا نفر سط فضل الله اهدي ,دست چپ باتمانقليچ
دست راست نفر آخر اردشير زاهدي و رديف آخر دشمن آزادي خواهان سرهنگ
نصيرياوباش در روز كودتا


اشرف پهلوي يكي از عوامل كودتاي ننگين 1332 در فرودگاه ,بزرگمهر اسفندياري
غلامرضا پهلوي و برادران رشيديان . امروز اشرف با مشتي از اطرافيان حكومت سابق
در فرنگ از آزادي و استقلال در افشاني ميكنند
اعضای هیئت امنای بنیاد
از شاهدخت اشرف پهلوی، ریاست افتخاری هیئت امنای بنیاد، صمیمانه سپاسگزاریم که امکانات اولیه را برای ایجاد این مؤسسه و تحقق اهداف آن فراهم آوردند و با حمایت خویش مشوق بنیاد در ادامه خدمات فرهنگی به جامعه ایرانیان شدند.
اعضای هیئت امنای بنیاد عبارت اند از:
مهناز افخمی، مدیرعامل: رئیس گروه زبان انگلیسی، دانشگاه ملی ایران (1349-1347)؛ دبیر کل سازمان زنان ایران(1357-1349) وزیر مشاور در امور زنان (1357-1355)
شهلا سمیعی، خزانه دار: کوشنده فرهنگی و سیاسی
ولی رضا نصر، منشی: استاد مدرسه مطالعات عالی نیروی دریائی
آذر نفیسی: نویسنده، استاد دانشگاه جانز هاپکینز
احمد قریشی: رئیس دانشگاه ملی (1357-1355)
غلامرضا افخمی: استاد علوم سیاسی، دانشگاه ملی ایران (1357-1346)؛ دبیر کل کمیته پیکار جهانی سواد آموزی
غلامرضا گلسرخی: معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی (1357-1354)
به یاد همکاران از دست رفته: دکتر عبدالحسین سمیعی، دکتر امین عالیمرد و شاهرخ مسکوب در سال های 2000 و 2004 بنیاد مطالعات ایران دو تن از اعضای موسس و جانشین ناپذیر هیئت امنای خود، دکتر عبدالحسین سمیعی و دکتر امین عالیمرد، را از دست داد و در سال 2005، شاهرخ مسکوب، دبیر و مشاور و همکار بی همتای ایران نامه را. عبدالحسین سمیعی و امین عالیمرد دو رکن استوار هیئت امنا هردو از آغاز در برنامه ریزی، ادامه و گسترش فعالیت های بنیاد نقشی اساسی به عهده داشتند. تعهد راسخ آنان به آرمان های بنیاد عامل و انگیزه ای موثر در تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های آن بود. روحیه مثبت، انرژی سرشار و رفتارهمیشه گرم و محبت آمیز آنان امید به توفیق و رسیدن به آرمان ها را بیشتر و پیوندهای دوستی و همکاری میان اعضای بنیاد را ژرف تر می کرد. شاهرخ مسکوب با اندیشه زاینده و دانش پردامنه اش در باره زبان وفرهنگ ایران و با علاقه ای که به کمک به ایفای رسالت ایران نامه داشت نزدیک به پانزده سال سهمی فراموش نشدنی در گزینش نوشته ها و جلب همکاری محققان و بالا بردن کیفیت محتوای این نشریه ایفا کرد.
دنباله مطلب

هیچ نظری موجود نیست: